13:30 16/07/2021

Doanh thu công nghiệp ICT cán mốc 65 tỷ USD

Nhĩ Anh

Dự báo trong năm 2021, ngành ICT sẽ có sự tăng trưởng bứt phá so với năm 2020 và có thể đạt được mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành gấp 2-3 lần tốc độ tăng trưởng của GDP...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 16/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu công nghiệp ICT đạt khoảng 65 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Với mức tăng trưởng trên, dự báo trong năm 2021, ngành ICT sẽ có sự tăng trưởng bứt phá so với năm 2020 và có thể đạt được mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành gấp 2-3 lần tốc độ tăng trưởng của GDP Việt Nam.

 
Trong 6 tháng cuối năm 2021, ngành công nghiệp ICT phấn đấu đạt doanh thu 140 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 14% so với năm 2020.

Theo báo cáo, doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử đạt khoảng 57,6 tỷ USD, chiếm gần 90% tổng doanh thu công nghiệp ICT.

Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt 50,5 tỷ USD, chiếm khoảng 31,6% giá trị xuất khẩu của cả nước với giá trị xuất siêu ước đạt gần 7,7 tỷ USD dự báo gấp 5 lần giá trị xuất siêu cả nước.

Trong đó, xuất khẩu "máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện" và "điện thoại và linh kiện các loại" luôn là 2 nhóm hàng hóa đứng hàng đầu trong 10 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao của cả nước. Giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt khoảng 24,5 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại ước đạt 26 tỷ USD.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ước tính đến hết tháng 6/2021, tổng số doanh nghiệp công nghệ thông tin khoảng 47.000 doanh nghiệp với số lao động khoảng 1,055 triệu người.

Đến hết tháng 6/2021, tổng số doanh nghiệp công nghệ số là 61.359 doanh nghiệp, tăng 2.982 doanh nghiệp so với cuối năm 2020. Trong 6 tháng qua đã có 3.119 doanh nghiệp thành lập mới; đồng thời có 137 doanh nghiệp đã giải thể, làm thủ tục giải thể và tạm ngừng.

Với con số này, tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam tính theo 1.000 dân đến hết tháng 6/2021 là 0,63 (trong năm 2020 tỷ lệ này là 0,59).

Với lĩnh vực viễn thông, tính đến hết tháng 6/2021, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông đạt gần 66,29 nghìn tỷ đồng (tăng 5,29% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, dịch vụ viễn thông di động mặt đất đạt khoảng 46,33 nghìn tỷ (tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước); dịch vụ viễn thông cố định mặt đất đạt 19,27 nghìn tỷ (tăng khoảng 14,85% so với cùng kỳ).

Thống kê, Việt Nam có khoảng 126,35 triệu thuê bao điện thoại, (giảm 0,01% so với cùng kỳ năm trước), trong đó số thuê bao điện thoại di động chiếm 123,03 triệu (tăng 0,09% so với cùng kỳ năm trước). Nhưng số thuê bao điện thoại cố định khoảng 3,32 triệu (giảm 3,61% so với cùng kỳ năm trước).

Bên cạnh đó, hiện đang có 86,27 triệu số thuê bao băng rộng (tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, số thuê bao băng rộng di động chiếm 68,08 triệu (tăng 5,78% so với cùng kỳ năm trước) và số thuê bao băng rộng cố định chiếm khoảng 18,18 triệu (tăng 14,65% so với cùng kỳ năm trước).

Trong lĩnh vực bưu chính, ước tính doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 đạt trên 20.000 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ). Sản lượng bưu gửi (thư, gói, kiện) đạt trên 590 triệu, tăng trên 30% so với cùng kỳ.