08:36 30/03/2016

Doanh thu thị trường bảo hiểm bằng 2% GDP

Hà Đan

Tính đến hết năm 2015, tổng doanh thu toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam ước đạt 84.375 tỷ đồng

Hiện có 61 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.
Hiện có 61 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.
Trong giai đoạn 2011 - 2015, thị trường bảo hiểm Việt Nam có mức tăng trưởng bình quân đạt 16%/năm, với mức doanh thu từ 46.985 tỷ đồng năm 2011 lên 84.375 tỷ đồng năm 2015. Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng bình quân 24,6%/năm và bảo hiểm phi nhân thọ tăng bình quân 11,7%/năm.

Thông tin trên được ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám bảo hiểm - Bộ Tài chính đưa ra trong buổi họp báo chuyên đề “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược thị trường bảo hiểm (2011-2020)”, do Bộ Tài chính tổ chức ngày 29/3 tại Hà Nội.

Cũng theo ông Khánh, tổng giá trị được bảo hiểm từ năm 2011 đến hết năm 2015 là 11,7 triệu tỷ đồng.

Trong đó, riêng tổng giá trị kinh tế tài sản được bảo hiểm của khu vực doanh nghiệp là hơn 10 triệu tỷ đồng, tổng giá trị được bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là 1 triệu tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm y tế và sức khỏe là 700.000 tỷ đồng.

Với kết quả này ông Khánh nhận định, thị trường bảo hiểm đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đặt ra tại Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2020.

Cụ thể, theo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chiến lược thị trường bảo hiểm 2011 - 2015 cho thấy, mục tiêu đặt ra cho ngành bảo hiểm là đến hết năm 2015 tổng doanh thu ngành bảo đạt 2% - 3% GDP và đến năm 2020 là 3% - 4% GDP.

Như vậy, với tổng doanh bảo hiểm đến năm 2015 đạt khoảng 84.375 tỷ đồng, thì quy mô toàn thị trường đã tương đương 2% GDP.

Báo cáo cũng cho biết, tổng dự phòng nghiệp vụ nhằm sẵn sàng đáp ứng nghĩa vụ chi trả bồi thường cho khách hàng của các doanh nghiệp bảo hiểm đến hết năm 2015 ước đạt 130.391 tỷ đồng, con số này tăng 2,36 lần so với năm 2010.

Tổng nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm được đặt ra là đến năm 2015 tăng lần lượt gấp 1,7 lần năm 2010 và tăng 3,5 lần vào năm 2020.

Với số vốn đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm đến hết năm 2015 vào khoảng 157.266 tỷ đồng, con số này tăng 1,99 lần so với năm 2010.

Cũng theo báo cáo, từ năm 2011 đến hết năm 2015, thị trường bảo hiểm đã đóng góp hơn 4.975 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách Nhà nước.

Trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đóng góp hơn 2.572 tỷ đồng và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đóng góp hơn 2.403 tỷ đồng.

Hiện có 61 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam. Trong đó, có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.