18:18 27/07/2021

Đóng điện đường dây 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2

Mạnh Đức

Toàn bộ công trình đường dây 500 kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đã hoàn thành, sẵn sàng truyền tải nguồn điện từ nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 lên hệ thống điện Quốc gia…

Công trình đường dây 500kV đấu nối NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia đã hoàn thành.
Công trình đường dây 500kV đấu nối NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia đã hoàn thành.

Vào chiều 27/7/2021, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện toàn bộ Công trình đường dây 500 kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vào Hệ thống điện Quốc gia. Trước đó, ngày 26/3/2021, dự án đã đóng điện giai đoạn 1.

Dự án được khởi công ngày 9/4/2018, đi qua địa bàn các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, có quy mô xây dựng mới hai tuyến đường dây mạch kép 500 kV dài 39,6 km, với 219 vị trí, đấu nối từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 với đường dây 500 kV Nho Quan - Hà Tĩnh mạch 1 và 2; đồng thời thi công các trụ đảo pha trên tuyến đường dây 500 kV mạch 1 và 2 hiện hữu.

Đây là các dự án lưới điện cấp bách, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII), với mục tiêu truyền tải điện từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vào Hệ thống điện Quốc gia; tăng cường sự ổn định và an toàn vận hành của hệ thống điện miền Bắc nói riêng và hệ thống điện toàn quốc nói chung.

Việc hoàn thành công trình trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp là sự cố gắng lớn của EVNNPT, CPMB và các đơn vị thi công trên công trường, qua đó kịp thời để sẵn sàng truyền tải nguồn điện từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 lên hệ thống điện Quốc gia.