15:30 26/08/2021

Đồng loạt giảm giá xăng dầu để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Nguyễn Mạnh

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, xăng E5RON92 không cao hơn 19.891 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 21.131 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.667 đồng/lít…

Đồng loạt giảm giá xăng, dầu từ chiều ngày 26/8/2021.
Đồng loạt giảm giá xăng, dầu từ chiều ngày 26/8/2021.

Chiều 26/8/2021, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày.

Trong kỳ điểu chỉnh này, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng RON95 ở mức 150 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 950 đồng/lít. Đối với xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut không chi.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.891 đồng/lít, giảm 607 đồng/lít so với giá hiện hành (nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 950 đồng/lít thì giá sẽ tăng 343 đồng/lít và giá bán là 20.841 đồng/lít);

 Xăng RON95-III: không cao hơn 21.131 đồng/lít, giảm 550 đồng/lít so với giá hiện hành.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.667 đồng/lít, giảm 506 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 14.762 đồng/lít, giảm 417 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.055 đồng/kg, giảm 350 đồng/kg.

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 01/2021-8/2021
Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 01/2021-8/2021

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhất là tại các tỉnh phía Nam.

 
Từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg (cụ thể mức chi Quỹ BOG từng kỳ đối với từng loại xăng dầu theo phụ lục gửi kèm). Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 950 đồng/lít, giá xăng E5RON92 sẽ tăng 343 đồng/lít so với giá hiện hành. 

Nhằm hỗ trợ cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, duy trì công cụ Quỹ Bình ổn giá để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới khi giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng tăng, nhất là khi dịch bệnh dần được kiểm soát, nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng.

 Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá một cách phù hợp và điều hành giảm giá đối với tất cả các loại xăng dầu ở mức từ 350-607 đồng/lít/kg.

Việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.