18:27 15/04/2021

Động thái lạ ở Eximbank trước thềm đại hội: Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch trong cùng 1 ngày

Linh Lan

Hội đồng quản trị Eixmbank đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch của ông Yasuhiro Saitoh, nhưng cũng bổ nhiệm lại luôn trong ngày vị trí Chủ tịch đối với ông này

Giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tạm thời của Eximbank là ông Nguyễn Quang Thông chỉ để điều hành cuộc họp HĐQT diễn ra vào ngày 13/4.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank – mã EIB) vừa có động thái lạ khi ra 2 nghị quyết liên tiếp miễn nhiệm rồi bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh.

Ngày 13/4, HĐQT của Eximbank ra nghị quyết số 156 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh. Đồng thời, thông qua việc bầu ông Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch HĐQT tạm thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT để chủ tọa cuộc họp HĐQT vào lúc 10h45 phút ngày 13/04/2021 đối với các nội dung tiếp theo của cuộc họp HĐQT cho đến khi HĐQT bầu nhân sự giữ chức danh chủ tịch HĐQT mới.

Ông Nguyễn Quang Thông được giao thay mặt HĐQT ký nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh theo Đơn từ nhiệm của ông Yasuhiro Saitoh ngày 06/04/2021.

Tuy nhiên trong cùng ngày, HĐQT Eximbank lại ban hành nghị quyết số 157 thông qua việc bổ nhiệm ông Yasuhiro Saitoh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Động thái lạ ở Eximbank trước thềm ĐHĐCĐ: Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch trong cùng 1 ngày - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Thông (trái) và ông Yasuhiro Saitoh (phải).

Theo BCTC kiểm toán năm 2020 của Eximbank, danh sách thành viên HĐQT của ngân hàng này tại thời điểm 31/12/2020 gồm 10 thành viên, trong đó, Chủ tịch là ông Yasuhiro Saitoh, 3 Phó Chủ tịch, 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Lê Minh Quốc, còn lại là các thành viên.

Chỉ trong vòng hơn 1 năm qua, do tranh chấp giữa các nhóm cổ đông lớn khiến ghế "nóng" của Eximbank liên tục đổi chủ đến 5 lần giữa các cá nhân: ông Lê Minh Quốc - bà Lương Thị Cẩm Tú - ông Cao Xuân Ninh và ông Yasuhiro Saitoh.

Cũng vì mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông lớn, trong năm 2020, Eximbank đã không thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Do đó, ngày 26/4 tới đây, ngân hàng này quyết định chuyển địa điểm và tổ chức đại hội vào ngày 26 và 27/4 tại Hà Nội, gồm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Ngoài ra, ĐHĐCĐ bất thường sẽ được tổ chức theo đề nghị của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021 sẽ diễn ra vào ngày 14/5/2021.

Trước đó, ngày 22/6/2020, Văn phòng Chính phủ có công văn số 4991//VPCP-V.I gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đơn phản ánh, kiến nghị của Công ty Cổ phần Thắng Phương và nhóm các cổ đông của Eximbank. Cụ thể, theo công văn, Công ty Cổ phần Thắng Phương và nhóm các cổ đông Eximbank có đơn gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phản ánh, kiến nghị một số nội dung về tình hình hoạt động của Eximbank.

Trước tình hình lùm xùm nhân sự cấp cao, ngay sau đó, Eximbank đã thông tin tới báo chí về các phiên họp của ngân hàng. Theo đó, HĐQT Eximbank đã tổ chức các phiên họp để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT phục vụ cho các hoạt động quản trị điều hành hàng ngày của ngân hàng. Về việc từ nhiệm của ông Cao Xuân Ninh, ngày 25/6/2020, HĐQT đã chấp thuận cho ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, HĐQT đã thông qua việc bầu Ông Yasuhiro Saitoh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.

Tính đến ngày 31/12/2020, một số chỉ tiêu kinh doanh của Eximbank đều giảm so với năm trước. Cụ thể, tổng tài sản giảm 4%, còn hơn 160.435 tỷ đồng. Hoạt động cho vay khách hàng giảm 11%, còn 100.767 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 4%, còn 133.917 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 1,71% lên 2,52% vào cuối năm 2020.

Động thái lạ ở Eximbank trước thềm ĐHĐCĐ: Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch trong cùng 1 ngày - Ảnh 2.

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 của Eximbank - Nguồn: tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Eximbank.

Tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận luỹ kế còn lại (sau khi trừ trích các quỹ) của Eximbank là 2.318 tỷ đồng, ngân hàng dự tính chia cổ tức cho cổ đông là 1.800 đồng/cổ phần (sau khi trừ cổ phiếu quỹ và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận).