15:44 14/10/2022

Dragon Capital gom thêm 2,5 triệu cổ phiếu PVD

Kiều Trang

Sau giao dịch, Dragon Capital nâng tỷ lệ sở hữu từ 37,17 triệu cổ phiếu tương ứng 6,68% tỷ lệ sở hữu lên 39,72 triệu cổ phiếu tương đương 7,1% tỷ lệ sở hữu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 12/10 vừa qua, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua thêm 2,55 triệu cổ phiếu PVD của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.

Trong đó, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua vào 2 mua vào 2 triệu cổ phiếu PVD, KB Vietnam Focus Balanced Fund mua vào 50 nghìn PVD và Norges Bank mua vào 500 nghìn PVD.

Như vậy, sau giao dịch, Dragon Capital nâng tỷ lệ sở hữu từ 37,17 triệu cổ phiếu tương ứng 6,68% tỷ lệ sở hữu lên 39,72 triệu cổ phiếu tương đương 7,1% tỷ lệ sở hữu.

Dragon Capital vừa mua thêm 2,55 triệu cổ phiếu PVD.
Dragon Capital vừa mua thêm 2,55 triệu cổ phiếu PVD.

Trước đó, nhóm này liên tục mua vào nâng tỷ lệ sở hữu tại PVD. Ở một diễn biến khác, ngày 5/10 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) quyết định đưa cổ phiếu PVD vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Lý do được HoSE đưa ra do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm là số âm. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm ghi nhận âm 115,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 97,6 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, PV Drilling ghi nhận doanh thu đạt 2.659,8 tỷ đồng, tăng 60,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 148,63 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 68,95 tỷ đồng. So với kết quả đã công bố trước đó, sau soát xét số lỗ giảm đi gần 800 triệu đồng.