15:41 14/04/2022

Dự án ODA 1.000 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng tại Tuyên Quang

Ánh Tuyết -

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản có tổng mức đầu tư lên tới 1.000 tỷ đồng vừa được phê duyệt, giúp đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang sớm thoát nghèo...

147,1 km đường giao thông được nâng cấp, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Tuyên Quang.
147,1 km đường giao thông được nâng cấp, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 256 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang” sử dụng vốn vay Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Thời gian thực hiện trong giai đoạn từ năm 2022 - 2025.

Theo Quyết định số 256, mục tiêu tổng quát là hỗ trợ đồng bào dân tộc thuộc phạm vi dự án thoát nghèo, vươn lên làm giàu, thay đổi nhận thức, tư duy, cách làm, phương thức sản xuất theo hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn phù hợp với cơ chế thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, lồng ghép với các dự án trong cùng lĩnh vực tạo ra sự cộng hưởng, phát triển tổng hợp một cách bền vững, từng bước xóa bỏ cách biệt về phát triển giữa các vùng, tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc; góp phần ổn định an ninh, chính trị khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Quyết định số 256 cũng chỉ rõ, mục tiêu cụ thể dự án nhằm tạo liên kết vùng giữa huyện, tỉnh và các tỉnh lân cận, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đặc biệt là khu vực miền núi, các xã vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, đảm bảo nước tưới cho 175 ha lúa 2 vụ, 16 ha cây rau, màu vụ 3 và cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, cải thiện cơ sở hạ tầng, cảnh quan khu du lịch lịch sử quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Tăng cường năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ và người dân trong phạm vi dự án.

 

Quy mô dự án gồm 9 tiểu dự án. Trong đó, đáng chú ý, 6 tiểu dự án cải tạo, nâng cấp 147,1 km đường giao thông tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và phát triển sản xuất trên diện tích 59.948 ha, trong đó, đất sản xuất lâm nghiệp là 50.647 ha, hơn 9.300 ha đất lúa, đất màu.

Cùng với đó, 2 tiểu dự án thủy lợi nhằm sửa chữa, nâng cấp hệ thống cống lấy nước, đập và mương thủy lợi của 04 hồ chứa nước... để phục vụ tưới cho cho 175 ha lúa 2 vụ, l6 ha cây rau, màu vụ 3 và cung cấp nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Còn lại tiểu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch quốc gia Tân Trào, gồm tuyến đường vào khu di tích, lán Nà Lừa, cảnh quan hai bên đường.

Dự án được thực hiện tại 6 huyện của tỉnh Tuyên Quang, bao gồm Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương, với tổng mức đầu tư 998,2 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 4.893,2 triệu Yên Nhật, khoảng 43,1 triệu USD.

Trong đó, vốn vay ODA 3.870,8 triệu Yên Nhật, tương đương 34,1 triệu USD, khoảng 789,64 tỷ đồng Việt Nam.

Còn lại 208,56 tỷ đồng vốn đối ứng từ phía Việt Nam, tương đương 9,0 triệu USD, khoảng 1.022,4 triệu Yên Nhật.

Quyết định số 256 cũng chỉ rõ, cơ chế tài chính trong nước và phương thức cho vay lại như sau, với vốn vay ODA, ngân sách trung ương cấp phát 90%, UBND tỉnh Tuyên Quang vay lại 10%.

Đối với vốn đối ứng, UBND tỉnh Tuyên Quang bố trí toàn bộ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp vốn vay cho dự án.

UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp thu các ý kiến góp ý nêu tại báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án để hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt đầu tư theo quy định hiện hành. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về nội dung, số liệu báo cáo và hiệu quả đầu tư của dự án, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.