07:46 08/12/2022

Dự kiến khởi công dự án nâng cấp Quốc lộ 8C qua Hà Tĩnh gần 1.100 tỷ đồng vào năm 2023

Anh Tú -

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài 27,7 km với tổng mức đầu tư dự kiến 1.076 tỷ đồng dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào năm 2023...

Dự án sẽ từng bước hoàn thiện Quốc lộ 8C, tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác trên đoạn tuyến kết nối Quốc lộ 1 với khu du lịch Thiên Cầm.
Dự án sẽ từng bước hoàn thiện Quốc lộ 8C, tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác trên đoạn tuyến kết nối Quốc lộ 1 với khu du lịch Thiên Cầm.

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh vừa có tờ trình gửi Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C ở Hà Tĩnh.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C gồm 2 đoạn, bao gồm đoạn từ Thiên Cầm – Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 – đường Hồ Chí Minh, có tổng chiều dài 27,7 km, được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 268/QĐ-BGTVT ngày 3/3/2022 và giao Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

 

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C có tổng mức đầu tư dự kiến 1.076 tỷ đồng, trích từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, gồm nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh. Dự kiến dự án cải tạo, nâng cấp 2 đoạn tuyến của Quốc lộ 8C sẽ khởi công vào năm 2023 và hoàn thành vào năm 2025.

Cụ thể, đoạn từ Thiên Cầm đến Quốc lộ 1 có chiều dài 11 km, bắt đầu từ nút giao với Quốc lộ 15B thuộc thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) đến nút giao với Quốc lộ 1 thuộc thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên).

Trong đoạn tuyến này, tại đoạn khu vực đô thị hiện trạng của thị trấn Thiên Cầm (Km0 – Km1+550), thị trấn Cẩm Xuyên (Km9+270 – Km11), thiết kế đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 60 km/h, bề rộng nền đường 19,42m, có 4 làn xe cơ giới.

Tại đoạn ngoài khu vực đô thị (từ Km1+550 – Km9+270) thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11m.

Còn với đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh có chiều dài 16,7 km, từ nút giao với Quốc lộ 8 thuộc xã Sơn Long (huyện Hương Sơn) đến nút giao với đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn) thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h, bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 8m.

Dự kiến dự án cải tạo, nâng cấp 2 đoạn tuyến của Quốc lộ 8C sẽ khởi công vào năm 2023 và hoàn thành vào năm 2025.

Về nguồn vốn, ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Giao thông vận tải sẽ dành khoảng 846 tỷ đồng đầu tư đoạn từ Thiên Cầm đến Quốc lộ 1 theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, 2 làn xe.

Còn ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, mức vốn khoảng 230 tỷ đồng đầu tư phần mở rộng thêm các đoạn qua đô thị hiện hữu tại thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên để đáp ứng theo tiêu chuẩn phố chính đô thị thứ yếu, 4 làn xe.

Khi hoàn thành, dự án sẽ từng bước hoàn thiện Quốc lộ 8C, tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác trên đoạn tuyến kết nối Quốc lộ 1 với khu du lịch Thiên Cầm.

Đồng thời, đảm bảo giao thông thông suốt, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ tại khu vực bờ tả ngạn sông Ngàn Phố và tạo điều kiện hỗ trợ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực.