15:42 17/04/2022

Đức hỗ trợ Việt Nam phát triển điện mặt trời mái nhà

Vũ Khuê -

Dự án của GIZ sẽ hỗ trợ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cải thiện các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, thương mại và khuôn khổ pháp lý khi điện mặt trời mái nhà đang phát triển nhanh chóng…

Điện mặt trời mái nhà sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện cam kết COP26 của Việt Nam.
Điện mặt trời mái nhà sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện cam kết COP26 của Việt Nam.

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) phối hợp triển khai dự án "Điện mặt trời mái nhà trong ngành thương mại và công nghiệp (CIRTS)".

Dự án nhằm hỗ trợ các đối tác Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan. Đồng thời cũng thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực của các đối tác và thúc đẩy hợp tác công nghệ, nhằm cải thiện các điều kiện cho sự phát triển bền vững của thị trường điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam.

Ông Nathan Moore, Giám đốc Dự án CIRTS, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, cho rằng điện mặt trời mái nhà sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện cam kết COP26 của Việt Nam.

Dự án của GIZ luôn sẵn sàng hỗ trợ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cải thiện các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, thương mại và khuôn khổ pháp lý khi điện mặt trời mái nhà đang phát triển nhanh chóng.

“Thông qua việc hợp tác với các đối tác phát triển và các đơn vị có liên quan, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật với mong muốn thúc đẩy sự phát triển bền vững và quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam", ông Nathan Moore nói.

Dự án CIRTS sẽ phân tích các điểm cần cải thiện trong các quy tắc và tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc hòa lưới các hệ thống điện mặt trời mái nhà, từ đó khuyến nghị áp dụng kinh nghiệm thực tiễn quốc tế phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Ngoài ra, dự án sẽ tạo điều kiện cho nhóm công tác kỹ thuật xác định rõ các nhu cầu thực tế để có thể tiếp tục cập nhật thêm các quy tắc, tiêu chuẩn và quy chuẩn.

Một nội dung quan trọng nữa là dự án CIRTS sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực vận hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về quản lý kĩ thuật và hành chính, nhằm điều chỉnh các hoạt động kinh doanh điện trong khi điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh trong ngành thương mại và công nghiệp.

Bên cạnh đó, dự án cũng hỗ trợ tăng cường khả năng tiếp cận kiến thức cho các đối tác nhằm bảo đảm các vấn đề về chất lượng và an toàn.

Trong lĩnh vực hợp tác công nghệ, dự án sẽ làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xác định tiềm năng điện mặt trời mái nhà trong ngành thương mại và công nghiệp và kiến nghị các kịch bản để tối ưu hóa các nguồn lực.