16:16 23/01/2022

Được "trục vớt" nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn không thoát khỏi một tuần giảm sâu

Thuỷ Tiên -

Nhóm cổ phiếu bất động sản FLC, ROS, QCG, NBB, BCE... dù được giải cứu trong hai phiên cuối tuần, nhưng với lực bán quá lớn trong thời gian trước đó đã không tránh được một tuần giảm sâu...

Được "trục vớt" nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn không thoát khỏi một tuần giảm sâu - Ảnh 1
Được "trục vớt" nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn không thoát khỏi một tuần giảm sâu - Ảnh 2
Được "trục vớt" nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn không thoát khỏi một tuần giảm sâu - Ảnh 3
Được "trục vớt" nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn không thoát khỏi một tuần giảm sâu - Ảnh 4
Được "trục vớt" nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn không thoát khỏi một tuần giảm sâu - Ảnh 5
Được "trục vớt" nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn không thoát khỏi một tuần giảm sâu - Ảnh 6
Được "trục vớt" nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn không thoát khỏi một tuần giảm sâu - Ảnh 7
Được "trục vớt" nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn không thoát khỏi một tuần giảm sâu - Ảnh 8
Được "trục vớt" nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn không thoát khỏi một tuần giảm sâu - Ảnh 9