11:06 08/09/2012

EVN đã trả gốc và lãi khoản nợ 200 tỷ cho VSH

Hà Anh

VSH ghi nhận doanh thu 6 tháng năm 2012 theo 61% đơn giá bán điện của năm 2009. Hiện VSH vẫn đang đàm phán giá điện với EVN

Diễn biến giá cổ phiếu VSH trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu VSH trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH-HOSE) có văn bản giải trình về ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo bán niên soát xét.

Cụ thể, theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ nội dung VSH cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vay với tổng số tiền là 300 tỷ đồng gồm hợp đồng cho vay 100 tỷ đồng đáo hạn vào 25/8/2011 và hợp đồng cho vay 200 tỷ đồng đáo hạn vào 25/9/2011.

Đến thời điểm lập báo cáo tài chính, các hợp đồng vay chưa được gia hạn và EVN chưa thanh toán các khoản vay cho VSH và công ty đang tạm tính tiền lãi cho vay 6 tháng năm 2012 đối với các khoản vay trên là 5,25 tỷ đồng.

Tại thời điểm soát xét, VSH và EVN đã thống nhất được lãi suất cho vay. Đồng thời EVN cũng đã thanh toán 200 tỷ đồng tiền gốc và lãi vay cho VSH.

Ngoài ra, về hợp đồng mua bán điện giữa EVN đã hết hạn từ năm 2009, đến thời điểm phát hành báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2012, hợp đồng mới chưa được ký kết. Do đó, VSH ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2012 theo 61% đơn giá bán điện của năm 2009. Hiện tại, VSH vẫn đang đàm phán giá điện với EVN.