07:33 24/10/2022

EVN dừng mua điện mặt trời chưa có giá của Trung Nam là đúng quy định của pháp luật

Mạnh Đức

Việc dừng huy động phần công suất 172,12 MW chưa có cơ chế giá của nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam là tuân thủ đúng với các văn bản pháp lý theo quy định của pháp luật…

Tổ hợp nhà máy điện mặt trời Trung Nam.
Tổ hợp nhà máy điện mặt trời Trung Nam.

Chiều muộn ngày 23/10/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát đi thông tin làm rõ việc dừng huy động một phần công suất của nhà điện mặt trời Trung Nam.

Liên quan đến việc dừng huy động phần công suất 172,12 MW của điện mặt trời Trung Nam chưa có giá, vừa qua Chính phủ và Bộ Công Thương đã có nhiều chỉ đạo với nội dung là “EVN huy động phát điện của nhà máy điện mặt trời Trung Nam trên cơ sở hợp đồng mua bán điện (PPA) đã ký và theo các quy định của pháp luật”.

Theo các văn bản pháp lý hiện hành, việc dừng huy động phần công suất chưa có giá của nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam 450 MW căn cứ trên các văn bản pháp lý sau:

Văn bản số 12158/BCT-ĐTĐL ngày 19/12/2016 của Bộ Công Thương chỉ đạo: “Kể từ ngày 01/01/2017, nếu các nhà máy điện (trừ các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được quy định tại Quyết định 2012/QĐ-TTg ngày 24/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các nhà máy điện phối hợp vận hành với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được quy định tại Quyết định 4712/QĐ-BCT ngày 2/12/2016 của Bộ Công Thương) không có hợp đồng mua bán điện hoặc có hợp đồng mua bán điện nhưng giá điện đã hết hiệu lực, Bộ Công Thương yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị liên quan không huy động các nhà máy điện này phát điện lên lưới điện quốc gia trừ trường hợp cần thiết huy động để đảm bảo an ninh cung cấp điện.”

Điều 4 Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 3/8/2017 của Bộ Công Thương quy định:“EVN không thực hiện việc tạm thanh toán hoặc thanh toán tiền điện cho nhà máy điện khi vận hành, phát điện lên lưới mà không ký kết chính thức hợp đồng mua bán điện. Trong trường hợp phải huy động các nhà máy này do yêu cầu đảm bảo an ninh cung cấp điện, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương, phối hợp với đơn vị phát điện thực hiện việc huy động, vận hành và thanh toán tiền điện cho nhà máy điện.”

Như vậy với các căn cứ nêu trên, EVN khẳng định, việc dừng huy động phần công suất 172,12 MW chưa có cơ chế giá của nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam là tuân thủ đúng với các văn bản pháp lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31/08/2022 Công ty mua bán điện (EVNEPTC) thuộc EVN có văn bản số 6082/EPTC-KDMĐ thông báo ngừng huy động phần công suất chưa có giá bán điện dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam (Nhà đầu tư), việc dừng khai thác phần công suất chưa có giá điện của Dự án điện mặt trời 450MW từ ngày 01/09/2022 đã gây thiệt hại cho dự án lên tới 80 tỷ đồng.

Trước thực tế này, ngày 18/9/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 4073/UBND-KTTH kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành xem xét chỉ đạo việc tiếp tục khai thác phần công suất chưa có cơ chế giá điện của Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (Nhà máy điện mặt trời 450MW).

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì họp và có kết luận về việc khai thác công suất chưa có cơ chế giá điện của nhà máy điện mặt trời 450MW tại Thông báo số 316/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Trong đó, chỉ đạo Bộ Công Thương chịu trách nhiệm xem xét, hướng dẫn, xử lý dứt điểm các kiến nghị của Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam về việc dừng khai thác phần công suất chưa có cơ chế giá điện của Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thông báo nêu rõ, trong quá trình xử lý các kiến nghị cần xem xét toàn diện các vấn đề có liên quan về đầu tư xây dựng nhà máy điện gắn với đầu tư lưới điện truyền tải đấu nối giải tỏa công suất nguồn điện trong khu vực, hợp đồng mua bán điện giữa các bên, công nhận vận hành thương mại của cơ quan có thẩm quyền… bảo đảm sự thống nhất, đúng quy định.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 316/TB VPCP và phân công của Bộ Công Thương, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) đã có văn bản số 2016/ĐL-NLTT ngày 07/10/2022 yêu cầu EVN “thực hiện khai thác, huy động trên cơ sở hỏa Thuận, Hợp đồng đã ký giữa các bên và quy định pháp luật có liên quan”.

Liên quan đến việc dừng huy động phần công suất của điện mặt trời Trung Nam chưa có giá, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2022, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết trong vấn đề 172 MW này, về phía Trungnam Group cũng có những thiếu sót là chưa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật và EVN đã huy động đưa vào lưới điện. Chính vì vậy mới có việc vừa qua (từ 01/9/2022), EVN thông báo sẽ không mua 172 MW này nữa. Còn 278 MW vẫn mua bình thường.

Phía Bộ Công Thương cũng đã tổ chức cuộc họp gồm có EVN, Trungnam Group và cũng đã có Thông báo nói rất rõ việc huy động, mua bán điện giữa 2 doanh nghiệp dựa trên hợp đồng mua bán đã ký, khả năng truyền tải công suất của lưới điện, cũng như nhu cầu phụ tải hệ thống điện từng thời điểm để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương đã yêu cầu EVN là việc khai thác, huy động nguồn điện thuộc thẩm quyền của EVN trên cơ sở các thỏa thuận, hợp đồng đã ký giữa 2 bên và quy định của pháp luật khác liên quan.

Mặt khác, đối với Trungnam Group, Bộ Công Thương yêu cầu phải hợp tác với EVN để được xem xét giải quyết trên cơ sở hợp đồng 2 bên đã ký. Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để hoàn thành hồ sơ nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sau đó có văn bản nghiệm thu của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương khẳng định: Trong chức năng thẩm quyền của mình sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, EVN, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện theo thẩm quyền và đúng theo quy định pháp luật hiện hành.