10:37 13/02/2023

FPT “nhảy” vào thị trường phát thanh, truyền hình trả tiền

Nam Anh -

Thủ tướng chấp thuận về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại công văn 31/TTg-KGVX ngày 11/2/2023, xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Thủ tướng chấp thuận về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền với tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,002%.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp thoái vốn đầu tư nước ngoài trong công ty về tỉ lệ 0% trong quá trình cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp phép theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo đúng quy định pháp luật.

Tính đến trước thời điểm FPT Telecom có được giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Việt Nam hiện có 38 doanh nghiệp với 5 loại hình dịch vụ truyền hình trả tiền bao gồm: truyền hình kỹ thuật số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình số vệ tinh, truyền hình di động và phát thanh truyền hình trên mạng Internet (OTT TV).

Bên cạnh các doanh nghiệp đã được cấp phép và hoạt động theo pháp luật, thị trường truyền hình trả tiền trong nước đang có sự tham gia của một số doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT TV xuyên biên giới, như Netflix, AppleTV, WeTV, IQIYI…

Hiện nay, OTT TV chiếm 20% thị trường, đạt xấp xỉ 3,6 triệu thuê bao, với doanh thu gần 190 tỷ đồng và đang tăng trưởng mạnh. OTT TV, ngoài các kênh chương trình, còn cung cấp tới 20.000 giờ nội dung truyền hình theo yêu cầu (VOD), trong đó, phim các loại chiếm đến 60% thời lượng. Năm 2022, doanh thu của OTT TV dự kiến khoảng gần 6.000 tỷ đồng, trong đó OTT nước ngoài chiếm khoảng 5.200 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần OTT TV trong nước.

Theo thống kê, tổng doanh thu từ thuê bao truyền hình trả tiền bình quân hàng năm đạt gần 8.000 tỷ đồng/năm. Số lao động của các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền khoảng hơn 8.500 lao động.