22:56 16/04/2011

Giá điện có thể tăng tối đa 4 lần một năm

Bảo Anh

Bắt đầu từ 1/6 tới, giá điện sẽ thực hiện theo cơ chế thị trường và được phép điều chỉnh giá tối đa 4 lần trong một năm

Thời gian điều chỉnh giá điện được Thủ tướng cho phép tối thiểu là 3 tháng một lần.
Thời gian điều chỉnh giá điện được Thủ tướng cho phép tối thiểu là 3 tháng một lần.
Bắt đầu từ 1/6 tới, giá điện sẽ chính thức được thực hiện theo cơ chế thị trường, trong đó bên bán điện được phép điều chỉnh giá tối đa 4 lần trong một năm.

Đó là nội dung chính trong quyết định điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường vừa được Thủ tướng ký ban hành ngày 15/4.

Ngoài nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là ba tháng, việc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường phải được thực hiện công khai, minh bạch.

Trường hợp cần thiết, Nhà nước sử dụng quỹ bình ổn giá điện và các biện pháp khác để bình ổn giá bán điện nhằm giảm thiểu tác động bất lợi đến ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Quyết định cũng nêu rõ, khi giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành mà giảm từ 5% trở lên so với giá bán điện hiện hành thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết định điều chỉnh giảm giá bán điện tương ứng.

Trong trường hợp những yếu tố trên tăng 5% so với giá bán điện hiện hành thì EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương chấp thuận. Trường hợp sau 5 ngày làm việc mà Bộ Công Thương  chưa có ý kiến trả lời, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện 5%.

Còn nếu các yếu tố trên tăng trên 5% so với giá bán điện hiện hành thì EVN báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài Chính để thẩm định. Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ mà chưa có ý kiến trả lời, cho phép EVN được điều chỉnh giá bán điện ở mức 5%.

Vào đầu tháng 3 năm nay, Chính phủ cũng đã quyết định tăng giá điện thêm gần 160 đồng/kWh, từ mức 1.058 đồng lên mức 1.220 đồng/kWh. Với quyết định trên của Thủ tướng, hiện người tiêu dùng điện cả nước đang khá lo lắng khi giá điện có thể tiếp tục được điều chỉnh tăng lần thứ hai trong năm nay.