16:27 14/10/2021

Giá tăng, NBB sẽ dùng gần 22 triệu cổ phiếu quỹ thưởng cho cổ đông

Hà Anh -

Công ty dự kiến dùng 21.909.977 cp quỹ để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25:7, tương ứng cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu mới...

Giá cổ phiếu NBB từ đầu năm đến nay.
Giá cổ phiếu NBB từ đầu năm đến nay.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) thông báo bổ sung Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ đề chia cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, NBB đã thông qua kế hoạch dùng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, Công ty dự kiến dùng 21.909.977 cp quỹ để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25:7, tương ứng cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Hiện, NBB đang sở hữu 22,2 triệu cổ phiếu quỹ. Nếu thành công, NBB sẽ còn 315.763 cổ phiếu quỹ. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3/11/2021.

Mới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII), cổ đông nội bộ đang nắm giữ 73.316.667 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ là 93,70% (trên tổng số 78.249.916 cổ phiếu NBB đang lưu hành) đăng ký bán 4.500.000 cổ phiếu NBB, nhằm cân đối tài chính. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 13/10 đến 11/11/2021.

Được biết, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán NBB đạt hơn 209 tỷ đồng, sau kiểm toán chỉ còn gần 163 tỷ đồng, giảm 28% tương ứng hơn 46 tỷ đồng. Theo NBB cho biết, nguyên nhân điều chỉnh là do doanh thu thuần điều chỉnh giảm 1,17 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bất động sản;

Trong khi đó, chi phí tài chính điều chỉnh tăng 25 tỷ chủ yếu là chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ chưa đủ điều kiện vốn hoá vào dự án nên phải đưa vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,3 tỷ do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; chi phí phát sinh khác tăng 1,3 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí TNDN giảm 4,8 tỷ đồng do ước tính lại các khoản chi phí phát sinh nêu trên.

Trên thị trường, cổ phiếu NBB tăng khá tốt, hiện giao dịch tại mức 40.700 đồng/cp, tăng gần 60% so với đầu năm.