15:25 19/08/2022

Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Thanh Hóa bất ngờ xin từ nhiệm vì áp lực công việc lớn

Thiên Anh -

Sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, chỉ hơn 2 tháng, ông Mai Nhữ Thắng đã có đơn xin chuyển công tác...

Sở TNMT Thanh Hóa
Sở TNMT Thanh Hóa

Ngày 17/8, Tỉnh ủy Thanh Hóa có thông báo về việc điều động và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông báo nêu rõ: Xét đơn xin chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân của ông Mai Nhữ Thắng và xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại tờ trình số 970 (ngày 15/8/2022), tại phiên họp ngày 17/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương và giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành quy trình nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định, đồng ý để ông Mai Nhữ Thắng - Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, chuyển công tác đến Ban Dân tộc HĐND tỉnh, để giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc (chuyên trách) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 1/6/2022, ông Mai Nhữ Thắng khi đó đang là Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyên Triệu Sơn hiệm kỳ 2021 - 2026 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn ký Quyết định 1889/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 tiếp nhận và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Mai Nhữ Thắng sinh ngày 15/12/1976, tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; là tiến sỹ Nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị. Ông Mai Nhữ Thắng từng kinh qua nhiều vị trí công tác như Phó giám đốc Sở KH & CN Thanh Hóa; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Nông Cống; Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn.

Được biết, lý do ông Mai Nhữ Thắng xin chuyển công tác bởi áp lực công việc lớn, khối lượng công việc nhiều trong khi sức khỏe của cá nhân gần đây không đảm bảo nhu cầu công việc.

Ngay sau khi ông Thắng xin nghỉ, ngày 17/8 Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo số 817–TB/TU về việc thực hiện quy trình nhân sự, điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Lê Sỹ Nghiêm. Ông Lê Sỹ Nghiêm sinh ngày 20/7/1972, có trình độ Thạc sỹ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị, hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa nhiệm kì 2021-2025.