19:03 26/11/2022

Giao dịch không công bố, một cổ đông bị phạt gần 600 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch 4 tháng

Hà Anh

Bà Đoàn Thu Hương - người liên quan đến ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban Kiểm soát HDB đã giao dịch mua 2.952.135 cổ phiếu nhưng không công bố về việc dự kiến giao dịch

Sơ đồ giá cổ phiếu HDB thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu HDB thời gian qua.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đoàn Thu Hương - người liên quan đến ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (mã HDB-HOSE).

Theo đó, bà Hương bị phạt 590.427.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Nguyên nhân mà SSC đưa ra là trong ngày 19/7/2022, bà đã giao dịch mua 2.952.135 cổ phiếu HDB (tương ứng với tổng giá trị 29.521.350.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HDB) nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, SSC cũng đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 04 tháng đối với bà Đoàn Thu Hương, quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mới đây, HDB công bố nghị quyết xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Ngày chốt danh sách là ngày 23/11 và HDB dự kiến sẽ gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông vào ngày 25/11. Tuy nhiên, kế hoạch phát hành chi tiết - bao gồm số lượng phát hành và thời gian thực hiện - vẫn chưa
được công bố.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng đã có lưu ý rằng HDB đã phát hành 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), German Investment Corporation (DEG) và LeapFrog Investments trong giai đoạn 2020-2021. Vào tháng 8/2022, các cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành 900 triệu USD trái phiếu quốc tế không chuyển đổi của HDB, sẽ được tính là nguồn vốn cấp 2 và HDB cho biết việc thực hiện các kế hoạch phát hành trái phiếu này sẽ linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

VCSC tin rằng các kế hoạch phát hành trái phiếu này là sự chuẩn bị của ngân hàng trong việc hỗ trợ một tổ chức tín dụng đang gặp khó khăn cũng như tăng cường nguồn vốn của ngân hàng để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trong tương lai và VCSC hiện có khuyến nghị "mua" đối với HDB với giá mục tiêu là 28.700 đồng/CP.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/11, giá cổ phiếu HDB giảm 5,79% xuống còn 14.950 đồng/cổ phiếu và giảm hơn 40% trong 6 tháng qua.