17:13 05/05/2022

Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép hợp kim nhập khẩu

Vũ Khuê

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 843/QĐ-BCT giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc...

Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép hợp kim xuất xứ Hàn Quốc và Trung Quốc.
Giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép hợp kim xuất xứ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Ngày 5/5/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 843/QĐ-BCT về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Đại Hàn Dân quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Lý do Bộ Công Thương ban hành Quyết định 843 là do không có bên liên quan nào đề nghị rà soát định kỳ.

Quyết định này của Bộ Công Thương căn cứ vào: Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14; Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại; Thông tư số 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại; Quyết định số 3752/QĐ-BCT; Quyết định 1283/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và nước Đại hàn Dân quốc.

Trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 01 năm kể từ ngày có quyết định này, các bên liên quan theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, có thể nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.