20:46 15/08/2016

Gỗ Trường Thành thay loạt lãnh đạo

Hà Anh

Ông Võ Trường Thành bị bãi nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty kể từ ngày 12/8 do không hoàn thành đầy đủ trách nhiệm

Trụ sở chính công ty.<br>
Trụ sở chính công ty.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi, bổ sung các cán bộ quản lý Công ty.

Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty quyết định bãi nhiệm ông Võ Trường Thành khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty kể từ ngày 12/8/2016 vì ông Võ Trường Thành đã không hoàn thành đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong tình hình khó khăn khẩn cấp của công ty.

Đồng thời, chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Hoài An và ông Đinh Văn Hóa kể từ ngày 13/8/2016 theo nguyện vọng cá nhân và miễn nhiệm ông Tạ Văn Nam khỏi vị trí Phó tổng giám đốc thường trực kể từ ngày 12/8/2016 theo nguyện vọng cá nhân.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty đã bổ nhiệm bà Vũ Tuyết Hằng, hiện là Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị mới, thay thế bà Trần Hoài An từ ngày 13/08/2016. Bà Vũ Tuyết Hằng cũng được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 13/8/2016.

Trước đó, bà Vũ Tuyết Hằng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc công ty vào ngày 27/5 do ông Vũ Trường Thành có đơn xin từ nhiệm chức vự Tổng giám đốc.

Bà Vũ Tuyết Hằng nguyên là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup kiêm Phó tổng giám đốc trong nhiệm kỳ 2011-2015.

Được biết, cổ phiếu TTF bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 9/8/2016 do báo cáo tài chính quý 2/2016 của Công ty ghi nhận khoản lỗ lớn và có nội dung điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Thời gian giao dịch của cổ phiếu TTF chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.