15:27 29/07/2022

Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 137.000 lao động trong 7 tháng

Nhật Dương

Tính chung 7 tháng năm 2022, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 137.300 lao động, đạt 85,8% kế hoạch năm, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2021; tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 35.500 người...

Người lao động đăng ký thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tháng 7/2022. Ảnh - Nhật Dương.
Người lao động đăng ký thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tháng 7/2022. Ảnh - Nhật Dương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Hà Nội cho biết, trong tháng 7, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho hơn 18.400 lao động, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền 220,7 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 4.400 lao động; 1.900 người nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm; 12.100 người được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác.

Cũng trong tháng 7, thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 5.700 người với số tiền hỗ trợ 145,3 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 7.200 người; hỗ trợ học nghề cho 101 người với số tiền 443 triệu đồng.

Tính chung 7 tháng năm 2022, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 137.300 lao động, đạt 85,8% kế hoạch năm, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2021; tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 35.500 người với kinh phí hỗ trợ là 932,7 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm 2022, TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường lao động như: Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm; triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu lao động, phát triển sản xuất; khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công nghiệp truyền thống.

Thành phố cũng tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động như giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, nâng cao kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; tiếp tục xét duyệt cho vay vốn; thu thập thông tin thị trường, kết nối cung cầu lao động song song với đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, để hỗ trợ tạo việc làm, từ đầu năm đến nay, Sở đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại Mê Linh, Long Biên, Gia Lâm, qua đó các doanh nghiệp không mất nhiều thời gian để tìm kiếm lao động, người lao động cũng có thêm cơ hội việc làm.

Sở cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thông qua số điện thoại, email, Zalo để gửi thông tin về các phiên giao dịch việc làm đến người lao động nhằm giúp họ sớm tìm kiếm việc làm và quay trở lại thị trường lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng đề xuất bổ sung nguồn vốn từ ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay vốn đối với các hộ sản xuất kinh doanh, người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 có nhu cầu vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm.

“Người lao động hiện nay được được kết nối việc làm qua nhiều hình thức, qua tin nhắn, kết nối online, qua trang thông tin điện tử, qua các phiên giao dịch việc làm phiên định kỳ hằng ngày, và phiên lưu động. TP. Hà Nội cũng đã bổ sung nguồn vay vốn giải quyết việc làm của năm 2022 là hơn 1.000 tỷ đồng để giúp người lao động tạo việc làm”, ông Nguyễn Quốc Khánh thông tin.