06:47 13/05/2021

Hà Nội kiểm định thêm 145 chung cư cũ

An Nhiên -

Thành phố sẽ phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm định chung cư cũ độc lập, đơn lẻ trên địa bàn...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

 Hà Nội đặt mục tiêu từ năm 2021-2022, thực hiện kiểm định 126 chung cư có tình trạng kỹ thuật mức 2 đã được Thành phố chấp thuận; rà soát, kiểm định 19 khu chung cư cũ đã báo cáo ý tưởng quy hoạch (có nhà nguy hiểm cấp D, cấp C cận D).

Giai đoạn 2021 -2025: Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định chi tiết đối với toàn bộ các chung cư còn lại.

Đây là mục tiêu của “Đề án nghiên cứu, xây dựng khung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội” vừa được đưa ra lấy ý kiến tại cuộc họp Triển khai công tác cải tạo, xây dựng chung cư cũ mới đây. 

Cũng theo đề án này, Thành phố sẽ phân cấp cho UBND cấp huyện tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm định chung cư cũ độc lập, đơn lẻ trên địa bàn theo kế hoạch. Trên cơ sở đó, gửi kết quả về Sở Xây dựng để tổng hợp, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Đề án cũng Ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021-2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình dự án đầu tư; Kế hoạch và bố trí nguồn vốn ngân sách lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng, đề án; Lựa chọn nhà đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tạo lập quỹ nhà tạm cư; ưu đãi đầu tư.

Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội họp bàn triển khai cải tạo chung cư cũ.
Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội họp bàn triển khai cải tạo chung cư cũ.

Nhiều ý kiến cho biết, công tác xây dựng, cải tạo lại chung cư cũ tại Hà Nội trong hàng chục năm qua gần như vẫn "giậm chân tại chỗ" do gặp phải nhiều vướng mắc về nguồn vốn, lựa chọn nhà đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng... 

Liên quan đến công tác bố trí nguồn vốn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải gợi ý, Thành phố chủ trương xã hội hóa trong thực hiện cải tạo chung cư cũ. Do đó, với những nội dung khó thực hiện, đặc biệt là vấn đề hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân; nên chăng có thể lấy ngân sách bù trừ, để nhà đầu tư tham gia được.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông cũng cho rằng cần tập trung bố trí ngân sách để lập quy hoạch, từ đó kêu gọi chủ đầu tư tham gia.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến, tập trung sửa Tờ trình để Đề án thực sự khả thi, thuyết phục khi trình Quốc hội ban hành nghị quyết... Đặc biệt, Tờ trình cần nhấn mạnh thêm sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị; trách nhiệm của thành phố, phối hợp giữa các khâu, phân cấp trong các nội dung liên quan...

Theo thống kê, hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1.579 nhà chung cư cũ được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954. Đa phần diện tích căn hộ chung cư cũ nhỏ dưới 30 m2, 30m2-50 m2/căn. Tình trạng quá tải số người ở tại các căn hộ không đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng.

Nhiều hộ dân đã tự cơi nới, sửa chữa, ảnh hưởng kỹ thuật và mỹ quan đô thị. Đồng thời, do không được duy tu bảo trì thường xuyên, hệ thống hạ tầng đô thị hư hại dẫn đến nhiều chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, hư hại nặng, nguy hiểm cho người dân.

Về tình trạng xuống cấp, nguy hiểm đối với các chung cư, qua rà soát có 42 chung cư mức 1; 1.449 chung cư mức 2; 88 chung cư mức 3; 25 nhà còn lại đã được cải tạo, sửa chữa đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Qua kiểm định thực tế 401 chung cư thì có 148 chung cư ở cấp độ B; 245 chung cư cấp C và 8 chung cư cấp D trong đó, 02 nhà cấp D đã hoàn thành cải tạo, xây dựng lại và đưa vào sử dụng là C1 Thành Công và B6 Giảng Võ.

Đến nay, 18 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, cơ chế trước đây thực hiện theo 03 mô hình sử dụng nguồn vốn: Vốn ngân sách, Vốn ngoài ngân sách có sự hỗ trợ từ Thành phố và vốn ngoài ngân sách. Hiện nay, 14 dự án đang triển khai; các chung cư cũ còn lại chậm triển khai hoặc chưa có nhà đầu tư đề xuất.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 1.579 nhà chung cư cũ được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954. Nhiều chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, hư hại nặng, gây nguy hiểm cho người dân. Tuy nhiên, công tác cải tạo lại chung cư cũ trong hàng chục năm qua vẫn gần như "giậm chân tại chỗ".