22:52 08/08/2021

Hà Nội siết chặt cấp giấy đi đường, yêu cầu xuất trình cả lịch làm việc

Phúc Minh -

Người được cấp giấy đi đường xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc theo phân công của đơn vị…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội tối 8/8 ban hành văn bản về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội,  trong thời gian qua, việc cấp mẫu giấy đi đường nhiều cơ quan đơn vị đã thực hiện tốt. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp cấp và sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

Có một số chốt kiểm soát chưa siết chặt việc kiểm tra dẫn đến tình trạng đông người đi lại trên đường, không thực hiện nghiêm việc giãn cách, ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Để siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề nghị, về mẫu giấy đi đường, theo mẫu giấy đi đường đã được ban hành kèm theo công văn số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của ủy ban nhân dân thành phố.

Người được cấp giấy đi đường xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thực sự cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cam kết về việc đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch; không lập kế hoạch hoạt động, phân công công tác; cấp giấy đi đường không đúng đối tượng và sử dụng sai mục đích.

Uỷ ban nhân dân thành phố cũng giao Công an thành phố và các lực lượng liên quan kiểm soát, giám sát việc sử dụng giấy đi đường có điểm đến trên địa bàn quản lý để phát hiện, nhắc nhở hoặc kiến nghị xử lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo về bố trí lịch làm việc, sản xuất, kinh doanh trong thời gian giãn cách.

Các chốt kiểm tra, khi phát hiện các trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích, thông tin đến công an xã, phường, thị trấn nơi có đơn vị, tổ chức cấp Giấy đi đường để kiểm tra, đối chiếu, có biện pháp chấn chỉnh và kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận giấy đi đường trên nguyên tắc chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố, phối hợp với chính quyền nơi đơn vị hoạt động để được kiểm tra, xác nhận giấy đi đường.

Đối với các khu, cụm công nghiệp, chính quyền địa phương chủ động phối hợp các chủ doanh nghiệp thống nhất phương án tổ chức thực hiện giám sát nơi đi hoặc nơi đến phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với các chợ, Ban quản lý chợ lập danh sách tiểu thương và những người liên quan duy trì hoạt động của chợ đảm bảo theo phương án giãn cách, giảm quầy hàng theo quy định. Trên cơ sở danh sách do các ban quản lý chợ cung cấp, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác nhận và gửi lại cho ban quản lý chợ để cấp cho tiểu thương và người có liên quan sử dụng.

Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, dịch vụ tạm dừng hoạt động, phối hợp với chính quyền nơi đơn vị hoạt động để được kiểm tra, xác nhận giấy đi đường.