12:21 16/08/2022

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh công tác lập Quy hoạch Thủ đô

Thanh Xuân

Để đẩy nhanh công tác lập Quy hoạch Thủ đô theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch Thủ đô, UBND TP. Hà Nội giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu các nội dung trọng yếu…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ các nội dung công việc triển khai lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội nhận được văn bản của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội báo cáo kết quả hoạt động khảo sát, trao đổi kinh nghiệm lập quy hoạch tỉnh tại TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, trên cơ sở kết quả cuộc họp ngày 4/8 tại trụ sở UBND TP, gồm đại diện các đơn vị: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (cơ quan lập quy hoạch), Tổ công tác thường trực giúp việc trưởng tiểu ban, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Khoa học và Công nghệ. Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo về tiến độ các công việc liên quan đến triển khai lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn đến năm 2050, UBND TP có ý kiến chỉ đạo như sau:

Hiện nay một số nội dung công việc triển khai lập Quy hoạch Thủ đô còn chậm so với tiến độ tại Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/5 của UBND TP, cho thấy sự tham gia và phối hợp của một số cơ quan, đơn vị liên quan với cơ quan được giao nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu.

Để tiếp tục đẩy nhanh công tác lập Quy hoạch Thủ đô theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch Thủ đô, UBND TP giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, nghiên cứu các nội dung lớn, trọng yếu mang tính chiến lược, có tính bao trùm, tổng thể trên các lĩnh vực: kinh tế (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn), văn hóa - xã hội (văn hóa truyền thống đặc sắc Thăng Long - Hà Nội, an sinh xã hội), để xây dựng Khung định hướng Quy hoạch Thủ đô.

Đối với việc khảo sát học tập kinh nghiệm lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND TP đồng ý về chủ trương đề xuất của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tại văn bản số 392/VNC-ĐT ngày 28/7 về việc chuyển địa điểm khảo sát từ tỉnh Hưng Yên sang tỉnh Bắc Giang. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lặp.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ động liên hệ, mời các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành để xin ý kiến tham vấn trong quá trình triển khai xây dựng khung định hướng Quy hoạch Thủ đô; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản báo cáo UBND TP về nguồn vốn thực hiện lập quy hoạch.

Viện đồng thời rà soát các nhiệm vụ phải triển khai ngay để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác lập Quy hoạch Thủ đô, cần thiết sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (nếu có) theo quy định; đảm bảo không trùng lặp với các nhiệm vụ được giao từ các nguồn vốn khác gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND TP theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND TP cùng UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai các công việc liên quan, chủ động phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trong công tác lập quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.