19:59 31/08/2021

Hải Phòng: Hơn 2.252 tỷ xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính

Thanh Xuân

Đây sẽ là trụ sở của tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội thành phố trừ các lực lượng vũ trang thành phố...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trung tâm chính trị - hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.

Việc xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành công tác di chuyển Trung tâm hành chính thành phố sang phía Bắc sông Cấm. Đây sẽ là trụ sở của tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội thành phốt, trừ các lực lượng vũ trang.

Theo Nghị quyết trên, trung tâm được xây dựng trên địa bàn xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, có quy mô 01 tầng và các tầng nổi với tổng diện tích sàn 8,9ha. Đồng thời xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật xung quanh trên diện tích khoảng 9,88ha. Công trình được xác định là dự án nhóm A.

Để thực hiện dự án, nguồn vốn sẽ được lấy từ ngân sách thành phố hơn 2.252 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng thiết bị 1.687 tỷ đồng. Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác là 253 tỷ đồng. Chi phí dự phòng 312 tỷ đồng.

Theo dự kiến, công trình thực hiện và kết thúc xây dựng dự án từ quý 2/2022 đến quý 4/2025.

Cũng trong thời điểm này, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng còn ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng.

Theo đó, trung tâm này sẽ được đầu tư xây dựng thành công trình đa năng, đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện có quy mô lớn như hội nghị, hội thảo quốc tế, biểu diễn nghệ thuật…

Quy mô dự án khoảng 1.500 chỗ ngồi với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 4,2 ha và 12,4 ha là hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư khoảng 1.785 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý 4/2025.