18:58 11/08/2021

Hải Phòng: Thu nội địa 7 tháng đầu năm 2021 thuộc nhóm cao nhất cả nước

Hoàng Long

Nếu hoàn thành dự toán thu 33.000 tỷ đồng trong năm nay, Hải Phòng sẽ ghi dấu ấn mới về sự tăng trưởng vượt bậc trong công tác thu ngân sách nội địa...

Số liệu từ Cục Thuế thành phố Hải Phòng cho biết, sau 7 tháng đầu năm 2021, số thu ngân sách nội địa của địa phương này đạt 18.650 tỷ đồng, tăng trưởng 34,4% so cùng kỳ năm trước và bằng 70,9% dự toán Trung ương giao, bằng 53,3% dự toán phấn đấu của Hội đồng nhân dân giao.

Như vậy, bất chấp đại dịch Covid-19, thu ngân sách của Hải Phòng vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng tốt, thuộc nhóm cao nhất cả nước và khả năng sẽ hoàn thành dự toán thu 33.000 tỷ đồng trong năm nay.

Xét chi tiết về cơ cấu nguồn thu, tại khu vực FDI đóng góp hơn 2600 tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán cả năm, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhiều doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả và có số nộp ngân sách lên tới hàng trăm tỷ đồng như: Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Hải Phòng Việt Nam, Công ty TNHH dầu nhờn Chevron, Công ty Phú Lâm, Công ty xi măng ChinFon, Công ty TNHH Toyoda Gosei…

Ngoài ra, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nằm trong Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đã hết thời hạn được hưởng ưu đãi thuế và bắt đầu nộp thuế nên cũng là một trong những yếu tố tăng thu ngân sách.

Về thuế thu nhập cá nhân, sau 7 tháng đạt 76,5% dự toán. Có được kết quả đó là do thành phố kiểm soát dịch tốt nên chuyên gia nước ngoài sang Hải Phòng làm việc tăng. Bên cạnh đó, theo Nghị định 82 ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp, nhiều trường hợp hết thời gian được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân nên góp phần tăng khoản thu này.

Một số khoản thu khác cơ bản đáp ứng tiến độ như khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 61,7%; thuế bảo vệ môi trường đạt 61,9%; lệ phí trước bạ đạt 75,7%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 92,5%; thu từ hoạt động xổ số đạt 60,4%; thu khác ngân sách đạt 65,2%…

Mặc dù đạt được kết quả như trên nhưng theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng, áp lực những tháng cuối năm vẫn còn rất lớn. Bình quân mỗi tháng Cục Thuế phải thu được gần 2900 tỷ đồng vượt 200 tỷ đồng so với bình quân thu 7 tháng qua đạt gần 2.700 tỷ đồng/tháng.

Do đó, để đạt được chỉ tiêu được giao, Cục Thuế Hải Phòng cho biết đã chủ động đề xuất, tham mưu và có nhiều giải pháp tăng thu trong những tháng cuối năm bằng cách tham mưu với UBND thành phố tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, kinh doanh thương mại, vận tải và trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản…

Đồng thời, thúc đẩy việc tính toán tiền sử dụng đất của một số dự án lớn; tổ chức đấu giá đất tại các địa phương theo kế hoạch được duyệt, kịp thời thu nộp tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

Ngành Thuế tiếp tục quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt nguồn thu từ hoạt động kinh doanh thương mại; các mặt hàng xăng, dầu, gas…, hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai, thuế nhà thầu của hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng không hiện diện tại Việt Nam, kịp thời hướng dẫn kê khai và thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Mặt khác, cơ quan này cũng tích cực chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực; từng bước rà soát và triển khai công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, góp phần tăng thu và chống thất thu ngân sách.