20:57 06/04/2021

Hai quỹ thuộc VinaCapital sẽ chuyển nhượng 5,18% vốn tại IMP cho SK Group

Hà Anh

HĐQT IMP thống nhất trình đại hội cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vian III Pte,Ltd.,

Sơ đồ giá cổ phiếu IMP từ đầu năm 2020 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu IMP từ đầu năm 2020 đến nay.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Theo đó, HĐQT IMP thống nhất ý kiến thông qua việc bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2021 với nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vian III Pte,Ltd.,

Cụ thể: Hai quỹ thuộc VinaCapital là VOF Investment Limited và Vietnam Ventures Limited sẽ chuyển nhượng số cổ phần tương đương 5,18% cho SK Vina III, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của SK Vina III tại IMP từ 24,02% lên 29,2% sau khi nhận chuyển nhượng.

Việc ĐHĐCĐ cho phép SK Vina III miễn chào mua không khai không phải là cam kết pháp lý của SK Vina III trong việc thực hiện mua các cổ phiếu IMP như được dự tính trong giao dịch.

Sau khi SK Vina III thực hiện thành công việc chuyển nhượng trên, giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư và cổ đông nước ngoài tại IMP vẫn không thay đổi là 49%/vốn điều lệ.

Được biết, SK Investment Vina III Pte. Ltd. là quỹ thành viên của SK Group (Hàn Quốc). Hiện, SK Vina III đang nắm giữ 16.022.977 cổ phiếu.

Theo báo cáo thường niên năm 2020, tổng doanh thu của IMP đạt 1.382 tỷ đồng, chỉ đạt 79% kế hoạch với mức tăng trưởng âm 2,7%. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 255 tỷ đồng, tăng trên 26% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng 29,1%, lên gần 210 tỷ đồng.

Sang năm 2021, IMP đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.530 tỷ đồng, tăng 10,% so với cùng kỳ; lãi trước thuế đạt 290 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2020.