17:02 31/05/2022

Hàng loạt dự án khu công nghiệp được chấp thuận đầu tư

Phan Dương -

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hàng loạt quyết định chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước. Hầu hết các dự án này đều có tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, theo Quyết định số 646/QĐ-TTg ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1, thuộc địa phận huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

Dự án có quy mô 85ha, tổng vốn đầu tư 1.093 tỷ đồng do công ty THHH Hoà Phú Invest làm nhà đầu tư (vốn góp 166 tỷ đồng). Thời gian hoạt động của dự án được tính từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết 19/5/2066. Thời gian thực hiện không quá 24 tháng, kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Còn theo Quyết định số 647/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Dự án này có quy mô 410,46ha, do CTCP Đầu tư KCN Tiên Thanh làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 4.597,46 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 919,49 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Giai đoạn 1 dự án được triển khai trên diện tích 150ha. Diện tích còn lại thực hiện sau khi có cơ sở xác định phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tiếp đó, tại Quyết định 148/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B tỉnh Hà Nam.

Dự án do CTCP Tập đoàn Hoá chất Nhựa làm nhà đầu tư với quy mô 49,05ha, tổng vốn đầu tư 541.521 tỷ đồng, trong đó, vốn của nhà đầu tư khoảng 110 tỷ đồng. Với dự án này, Thủ tướng lưu ý: Địa điểm thực hiện dự án thuộc các phường Bạch Thượng và Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam - dự kiến là thị xã đô thị loại III trực thuộc tỉnh văn minh, hiện đại, phát triển bền vững vào năm 2025, hướng tới đô thị loại II vào năm 2040. Do đó, thời hạn hoạt động của dự án cần cân nhắc đến tốc độ đô thị hoá, nhu cầu hình thành các khu dân cư, đô thị khu vực xung quanh để tránh việc phải di dời khu công nghiệp cho các mục đích phát triển đô thị, dân cư khi chưa hết thời hạn hoạt động.

Trong ngày 27/5, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 650/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng, tỉnh Hưng Yên.

Dự án có quy mô 216ha, tổng mức đầu tư 2.682,5 tỷ đồng, do công ty TNHH Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoà Phát Hưng Yên làm nhà đầu tư. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 402,6 tỷ đồng. Thời gian hoạt động được tính từ ngày có quyết dịnh chủ trương đầu tư đến 02/6/2065. Tiến độ thực hiện không quá 36 tháng, kể từ ngày được Nhà nước giao đất.

Thủ tướng cũng đã đồng thời ban hành Quyết định 149/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1489/QĐ- TTg ngày 04/4/2017.

Theo Quyết định 149/QĐ-TTg, dự án có tổng mức đầu tư 3.582 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre là 3.443,29 tỷ đồng, bao gồm vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất… Các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện là 138,71 tỷ đồng.

Như vậy, với quyết định mới, tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh đã tăng thêm 1.456 tỷ đồng. Cụ thể, theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg, dự án này có quy mô đầu tư khoảng 231,78 ha,

tổng mức đầu tư Dự án là 2.126 tỷ đồng. Trong đó ngân sách địa phương 1.986,898 tỷ đồng, gồm: vốn từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 100 tỷ đồng, vốn vay 300 tỷ đồng, vốn từ nguồn tăng thu ngân sách 700 tỷ đồng, vốn từ nguồn cho thuê đất 886,898 tỷ đồng. Các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện 138,710 tỷ đồng.

Tại các quyết định trên, Thủ tướng giao UBND các tỉnh có dự án đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ cấu sử dụng đất của dự án; Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành; Kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, bảo đảm điều kiện được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đất đai; Chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định. Đồng thời có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất bị chuyển đổi…

Các nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi hoàn thành các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật; Đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật đất đai; Ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, nộp một khoảng tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật…