08:22 22/08/2016

HNG giải trình nguyên nhân lỗ hơn 500 tỷ đồng

Hà Anh

HNG báo lỗ trước thuế trong 6 tháng là 533 tỷ đồng do việc đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và do lãi vay

Vườn cao su của công ty.<br>
Vườn cao su của công ty.<br>
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, doanh thu của công ty đạt 2.579 tỷ đồng, lãi gộp là 403 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 159 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của HNG lên đến 450 tỷ đồng, chi phí quản lý và bán hàng lần lượt là 85 tỷ và 36 tỷ đồng.

Đặc biệt, các khoản lỗ khác là 525 tỷ đồng, dẫn đến lỗ trước thuế trong 6 tháng của HNG là 533 tỷ đồng. Công ty cho biết, nguyên nhân lỗ là việc đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và do lãi vay.

Hiện công ty có quy mô đàn bò sữa khoảng 7.500 con và 1.300 con bò thịt và là ngành đóng góp chính vào nguồn doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn.

Hoạt động mía đường đã hoàn thành vụ mùa vào tháng 3/2016 thu được 47.000 tấn đường, thấp hơn các năm trước do năm 2016 thay đổi quá trình thâm canh và chu kỳ canh tác mía. Công ty đã hoàn thành nhà máy chế biến dầu cọ với công suất 45 tấn buồng quả/giờ và quý 4/2016 sẽ chính thức đưa vào hoạt động.

Trước đó, công ty mẹ của HNG là Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) cũng công bố Tập đoàn lỗ tới 1.075 tỷ đồng với nguyên nhân lỗ được cho là thanh lý dự án bất độn sản tại Tp.HCM, đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và lỗ do chi phí lãi vay lớn.