13:59 16/07/2021

HNX: Tổ chức thành công phiên đấu thầu mua lại đầu tiên trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn

Minh Châu

Nghiệp vụ mua lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước được kỳ vọng mang lại cho thị trường Trái phiếu Chính phủ làn gió mới với sự tham gia của nhà đầu tư đặc biệt là Kho bạc Nhà nước, thúc đẩy các giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường...

Phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Kho bạc Nhà nước phối hợp tổ chức đã thành công hôm 13/7. Phiên đấu thầu được thực hiện trên hệ thống mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn (viết tắt là hệ thống ABBS) do HNX xây dựng và phát triển.

Tại phiên này, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn mua lại là 14 ngày. Có 5 thành viên tham gia chào giá, tổng khối lượng chào giá đạt 1.150 tỷ đồng. Kết quả, khối lượng trúng thầu mua lại đạt 300 tỷ đồng với 2 thành viên trúng thầu.

Đại diện HNX đánh giá, phiên đấu thầu thành công cho thấy sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa HNX và Kho bạc Nhà nước trong việc triển khai Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Thông tư số 107 đã mở ra cơ chế cho phép Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành. Theo đó, Kho bạc Nhà nước được thực hiện các giao dịch mua lại có kỳ hạn Trái phiếu Chính phủ với các ngân hàng thương mại là thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ và được Kho bạc Nhà nước lựa chọn.

Trái phiếu Chính phủ được Kho bạc Nhà nước chấp nhận mua lại là trái phiếu đang được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá 1 năm; thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng…

Hệ thống ABBS cho phép thực hiện toàn bộ quy trình mở thầu, chào thầu, xét thầu, và tính giá giao dịch, sau đó kết quả mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ sẽ được tổng hợp chung với giao dịch Repos hiện có để gửi sang VSD thanh toán bù trừ.

Nghiệp vụ mua lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước được kỳ vọng mang lại cho thị trường Trái phiếu Chính phủ làn gió mới với sự tham gia của nhà đầu tư đặc biệt là Kho bạc Nhà nước, góp phần hoàn thiện thị trường trái phiếu Chính phủ với các nghiệp vụ mới, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy các giao dịch trái phiếu Chính phủtrên thị trường thứ cấp và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường.