12:12 17/08/2021

Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất từ ngày 1/9

Thanh Xuân -

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định số 3952/QĐ – UBND ngày 16/8/2021 củc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học là từ ngày 1/9. Ngày khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn thành phố vào ngày 5/9. Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Lịch học chi tiết của các cấp:

Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất từ ngày 1/9 - Ảnh 1

Cụ thể, đối với cấp học mầm non, bắt đầu học kỳ I là ngày 6/9/2021, kết thúc học kỳ I vào ngày 6/1/2022. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 10/1/2022, kết thúc học kỳ II là ngày 20/5/2022, kết thúc năm học vào ngày 27/5/2022.

Đối với cấp học tiểu học, bắt đầu học kỳ I là ngày 6/9/2021, kết thúc học kỳ I vào ngày 13/1/2022. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 17/1/2022, kết thúc học kỳ II là ngày 20/5/2022, kết thúc năm học vào ngày 27/5/2022.

Đối với cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông, bắt đầu học kỳ I là 6/9/2021, kết thúc học kỳ I vào ngày 14/1/2022. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 17/1/2022, kết thúc học kỳ II là ngày 21/5/2022, kết thúc năm học vào ngày 28/5/2022.

Đối với giáo dục thường xuyên (trung học cơ sở và trung học phổ thông), bắt đầu học kỳ I là ngày 6/9/2021, kết thúc học kỳ I vào ngày 7/1/2022. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 10/1/2022, kết thúc học kỳ II là ngày 21/5/2022, kết thúc năm học vào ngày 28/5/2022.

Quyết định này cũng quy định thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022.

Riêng thời gian tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm sẽ áp dụng theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định. Thời gian nghỉ hè của giáo viên các cấp được thực hiện theo quy định tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.

Đồng thời tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các tình huống bất khả kháng. Ngoài ra phải quyết định và báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch năm học 2021-2022 với ngày tựu trường sớm nhất là 1/9, riêng lớp 1 từ ngày 23/8. Đối với thời gian nghỉ học, tựu trường sớm và kéo dài năm học, Bộ yêu cầu không quá 15 ngày so với khung kế hoạch.

Hiện nay, hơn 30 tỉnh, thành đã chốt thời gian học sinh tựu trường, chủ yếu là các tỉnh kiểm soát tốt dịcd Covid-19. Một số nơi đang bị ảnh hưởng nặng như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh xác định cho học sinh học online thời gian đầu.