23:46 11/08/2022

Học sinh TPHCM sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9

Thanh Xuân -

Ngày 10/8, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó tất cả các bậc học sẽ khai giảng vào ngày 5/9/2022. Đối với bậc mầm non, học sinh tựu trường ngày 31/8. Học kỳ 1 diễn ra từ 5/9/2022 - 14/1/2023, học kỳ 2 từ ngày 16/1 - 20/5/2023. Thời gian bế giảng năm học diễn ra từ ngày 22 - 26/5/2023.

Các bậc học còn lại gồm Tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 22/8. Học kỳ 1 diễn ra từ 5/9/2022 - 14/1/2023, học kỳ 2 từ ngày 16/1 - 20/5/2023. Thời gian bế giảng năm học diễn ra từ ngày 22 - 26/5/2023.

Đối với bậc Tiểu học xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước 30/6, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023 - 2024 trước 31/7.

Đối với bậc THCS, xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023 - 2024 trước 31/7/2023.

Đối với bậc THPT hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 - 2023 trước 31/7/2023. Đối với giáo dục thường xuyên bổ túc THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023.

UBND TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù, bảo đảm số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Thời gian thực hiện năm học 2022 - 2023 ở TP.HCM như sau:

Học sinh TPHCM sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 - Ảnh 1