06:00 28/01/2016

Hôm nay bế mạc Đại hội 12, công bố danh sách Bộ Chính trị

Nguyễn Lê

Sau 8 ngày làm việc, sáng nay (28/1) Đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ họp phiên bế mạc

Nghị quyết của Đại hội sẽ được thông qua trước khi Tổng bí thư đọc diễn văn bế mạc.<br>
Nghị quyết của Đại hội sẽ được thông qua trước khi Tổng bí thư đọc diễn văn bế mạc.<br>
Sau 8 ngày làm việc, sáng nay (28/1) Đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ họp phiên bế mạc.

Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội Đảng 12, báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tiếp theo, Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 sẽ ra mắt Đại hội và Tổng bí thư nhiệm kỳ mới thay mặt Ban Chấp hành phát biểu ý kiến.

Nghị quyết của Đại hội sẽ được thông qua trước khi Tổng bí thư đọc diễn văn bế mạc.

Trước đó, vào ngày 26/1, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới, gồm 180 vị uỷ viên chính thức và 20 vị uỷ viên dự khuyết.

Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 đã họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kết quả, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử.

Thông tin từ cuộc họp báo trước thềm kỳ họp cho biết, ngay sau khi bế mạc Đại hội, Tổng bí thư nhiệm kỳ mới sẽ chủ trì họp báo.