14:03 20/07/2021

Hơn 425 triệu tấn hàng hóa qua cảng biển, giữ vững đà tăng

Ánh Tuyết

Neo vào điểm sáng xuất nhập khẩu, 7 tháng năm 2021, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước hơn 425 triệu tấn, tăng 6%. Cá biệt, Quảng Nam có khối lượng hàng container thông qua tăng trưởng 3 chữ số...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản số 2817/CHHVN-VTDVHH báo cáo số liệu thống kê tháng 7 năm 2021.

Cụ thể, 7 tháng năm 2021, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước hơn 425 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Hàng xuất khẩu đạt hơn 106 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ. Hàng nhập khẩu đạt hơn 133 triệu tấn, tăng 2%. Hàng nội địa đạt gần 184 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

 
Đáng chú ý, riêng hàng container, sản lượng thông qua cảng biển ước khoảng 14,7 triệu TEUs, tăng tới 21% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, hàng container xuất khẩu đạt hơn 4,8 triệu TEUs, tăng 20%. Hàng container nhập khẩu đạt hơn 4,7 triệu TEUs, tăng 21%. Đây cũng là mức tăng trưởng hàng container cao trong vài năm trở lại đây.

Khu vực có khối lượng hàng container thông qua tăng cao là khu vực Quảng Nam tăng 120,15%, từ 44.367 Teus tăng lên 97.673 Teus. Mỹ Tho tăng 60%, từ 7.294 Teus tăng lên 11.681 Teus.

Cá biệt, một số khu vực cảng biển có tổng khối lượng hàng container thông qua lớn nhất cả nước chiếm 92% tổng khối lượng hàng container thông qua cảng biển của cả nước tăng mạnh đặc biệt là container xuất nhập khẩu như: khu vực Vũng Tàu tăng 41%; khu vực TP. Hồ Chí Minh tăng 16,46%; khu vực Hải Phòng tăng 19.82%.

Cũng theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, nhiều khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua cao.

Cụ thể, khu vực Thái Bình vẫn đang giữ mức tăng trưởng cao nhất là 65%, từ 921.400 tấn tăng lên 1,5 triệu tấn, lượng tăng chủ yếu là hàng khô, tổng hợp. Khu vực Đồng Tháp tăng 56%, từ 342.278 tấn tăng lên 415.046 tấn, chủ yếu là hàng khô và hàng tổng hợp nội địa tăng 158%...

Đặc biệt, một số khu vực cảng biển có lượng hàng thông qua lớn nhất nước và có mức tăng trưởng cao như: khu vực TP. Hồ Chí Minh tăng 8,45%, trên 6,9 triệu tấn; khu vực Hải Phòng tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng một số khu vực lớn nhất như: TP. Hồ Chí Minh đạt 88,23 triệu tấn, Vũng Tàu đạt 59,07 triệu tấn, Hải Phòng đạt 46,88 triệu tấn, Quảng Ninh đạt 45,79 triệu tấn.

Hiện nay, do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, nhiều tỉnh thành phố phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang cũng vừa ký ban hành văn bản số 2855/CHHVN-VTDVHH ngày 19/7/2021 gửi tới các doanh nghiệp cảng. 

Theo đó, các doanh nghiệp chủ động trong công tác dự đoán tình hình để xây dựng phương án tổ chức sản xuất cho phù hợp với từng giai đoạn của công tác phòng chống dịch. Đồng thời, hản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh về Cảng vụ Hàng hải hoặc các cơ quan có chức năng, để kịp thời tháo gỡ duy trì hoạt động của cảng đảm bảo hàng hoá lưu thông thông suốt.