13:38 12/09/2022

Họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Trọng tâm là chuẩn bị kỳ họp thứ 4 và công tác giám sát

Quang Trung

Đây là hai nội dung trọng tâm của phiên họp thường kỳ lần thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ lần thứ 15 - Ảnh: Quochoi.vn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ lần thứ 15 - Ảnh: Quochoi.vn

Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 12-15/9 để cho ý kiến về về 11 nội dung. Trong đó, trọng tâm là công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 và công tác giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong khoảng 4 ngày tập trung vào 2 nhóm vấn đề chính.

Nhóm vấn đề thứ nhất là các nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chuẩn bị để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Một là, về kết quả giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

"Đây là 1 trong 2 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2022. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội là bám sát các mục tiêu các định hướng lớn và nội dung lớn trong Đề cương giám sát để cho ý kiến toàn diện cả về Báo cáo, dự thảo Nghị quyết, những vấn đề quan trọng trình Quốc hội xem xét quyết định để tạo điều kiện và làm căn cứ tạo ra một bước chuyển biến cơ bản đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Hai là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2022.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là những báo cáo thường niên hàng năm liên quan đến lĩnh vực về tư pháp, đấu tranh phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án để chuẩn bị một bước để trình ra Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn

Ba là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, nội dung này gắn liền với chuyên đề giám sát mà Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét tại phiên họp này là về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo cáo công tác dân huyện hàng tháng.

Bốn là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến phápn luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Đây là nội dung quan trọng gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận 19 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Năm là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán 2023 của Kiểm toán Nhà nước. 

Sáu là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình của Kỳ họp thứ 4. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đến nay công tác chuẩn bị đang được triển khai tích cực.

Các đại biểu và khách mời tham dự phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn
Các đại biểu và khách mời tham dự phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn

Nhóm vấn đề thứ hai là Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét các vấn đề theo thẩm quyền.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề và quyết định ban hành Nghị quyết về công tác giám sát đối với 2 chuyên đề là “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021" và “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021".

Ngoài ra, nội dung thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là xem xét báo cáo công tác dân nguyện trong tháng 8/2022

"Trọng tâm của phiên họp lần là công tác giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4. Ngoài ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét một số vấn đề thuộc thẩm quyền", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Liên quan đến công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành phiên họp chuyên đề pháp luật sau phiên họp thường kỳ này để chuẩn bị kỹ lưỡng cho các dự án luật và dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp.

Ngoài ra, trong phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bằng văn bản để cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH 15 về việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021".