21:12 22/03/2021

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PIT

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất bán niên là 1,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -18,9 tỷ đồng

Sơ đồ giá cổ phiếu PIT từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Sơ đồ giá cổ phiếu PIT từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Ngày 20/08/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã ra quyết định chuyển cổ phiếu PIT của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex (mã PIT-HOSE) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 675 triệu đồng, lỗ lũy kế đến ngày 30/06/2020 là -20,12 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018

Đến ngày 11/03/2021, HOSE nhận được BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất bán niên là 1,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -18,9 tỷ đồng.

Do đó, căn cứ Khoản 4.1 và 4.2 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018, theo đó: "4.1 SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện cảnh báo và thực hiện dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo.

4.2 Trường hợp chứng khoán đang trong diện cảnh báo theo quy định tại tiết a, b, c điểm 1.1 khoản 1 Điều này sẽ được xem xét dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo căn cứ vào báo cáo tài chính quý/bán niên được soát xét hoặc báo cáo tài chính năm kiểm toán…".

Như vậy, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PIT, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PIT sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex.

Trước đó, PIT cho biết doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt hơn 551 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm 72% từ 6,7 tỷ xuống còn 1,85 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu giảm do ảnh hưởng của dịch Covid, các thị trường xuất khẩu cũng như nội địa sức mua giảm mạnh, thậm chí có thời gian bị hạn chế xuất khẩu khiến cho doanh số bán hàng giảm mạnh so với cùng kỳ.

Mặt khác, lợi nhuận giảm là do cuối năm 2019, công ty có 1 khoản thu nhập khác lớn hơn do thanh lý bất động sản tại khu vực An Phú, Bình Dương.