13:35 28/09/2021

KBC chốt giá chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 34.096 đồng

Hà Anh -

KBC đưa ra trong đợt chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ là 34.096 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động được là 3.409,6 tỷ đồng...

Sơ đồ giá cổ phiếu KBC từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu KBC từ đầu năm đến nay.

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, KBC đưa ra trong đợt chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ là 34.096 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động được là 3.409,6 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Theo kế hoạch, KDC dự kiến sử dụng 12,3% tổng số tiền huy động được để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh dự kiến 534 tỷ đồng, sử dụng 34,6% để đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, dự kiến 1.500 tỷ và phần còn lại KBC dự kiến dùng để tái cơ cấu nợ vay, dự kiến 2.306 tỷ đồng, chiếm 53,1%.

KBC dự kiến chào bán cho 3 tổ chức và 5 cá nhân gồm: Amersham Industries Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited là 10 triệu cổ phiếu; Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI là 15 triệu cổ phiếu KBC.

Còn 5 nhà đầu tư còn lại trong danh sách dự kiến đều là các cá nhân, với số lượng mua được mua từ 10-15 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của KBC đạt hơn 2.751 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 785 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm 2020.

Được biết, VCSC đã có duy trì khuyến nghị "mua" đối với KBC nhưng điều chỉnh giảm 1,0% giá mục tiêu dựa trên RNAV (giá trị tài sản ròng) xuống 48.000 đồng/CP.

VCSC cho biết, giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do phản ánh pha loãng do phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá phát hành ước tính 30.000 đồng/CP. Tuy nhiên, pha loãng được bù đắp một phần khi chúng tôi đưa các dự án cụm công nghiệp của KBC tại tỉnh Long An vào dự báo và định giá, bên cạnh quan điểm tích cực hơn của chúng tôi về việc bán đất Khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh. Sau khi đưa các dự án cụm công nghiệp vào dự báo lợi nhuận của KBC, VCSC nâng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cho giai đoạn 2022-2025 tổng cộng 6,5% khi chúng tôi kỳ vọng KBC sẽ bắt đầu bán đất công nghiệp cho các dự án này từ năm 2022. Trong khi đó, chúng tôi cắt giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021 xuống 1,7% chủ yếu do chi phí tài chính dự báo cao hơn do KBC phát hành khoản nợ mới gần đây.

Bên cạnh đó, VCSC dự báo doanh thu năm 2021 sẽ đạt 5,7 nghìn tỷ đồng, tăng 164% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số là 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 570% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào việc bán 155 ha đất Khu công nghiệp, tăng 162% so với cùng kỳ và 8,4 ha bán đất KĐT, tăng 250% so với cùng kỳ.

Đồng thời, KBC là công ty hưởng lợi chính từ sự chuyển dịch cơ cấu của ngành sản xuất toàn cầu sang Việt Nam và có kinh nghiệm thu hút các khách thuê lớn như LG, Foxconn, Luxshare, Canon và GoerTek. Ngoài ra, KBC mở rộng mảng phát triển khu đô thị khi công ty có mục tiêu hướng đến việc công nghiệp hóa và đô thị hóa gia tăng xung quanh các cụm công nghiệp phía Bắc.

VCSC cho biết rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi là trì hoãn trong việc mở bán các dự án mới và/hoặc trì hoãn đầu tư từ các khách hàng tiềm năng; biến động vốn lưu động liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh ngoài cốt lõi.