14:31 06/07/2022

Không có Chủ tịch Uỷ ban kiểm toán, IDI bị phạt 125 triệu đồng

Hà Anh -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 432/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã IDI-HOSE)...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 04/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 432/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã IDI-HOSE).

Theo đó, công ty này bị phạt 125 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 100.000.000 – 150.000.000 đồng) theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân là do IDI đã không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán. Cụ thể, IDI không có Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (UBKT) là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), Công ty không đảm bảo tất cả các thành viên khác của UBKT phải là các thành viên HĐQT không điều hành theo quy định tại khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Chủ tịch UBKT của Công ty không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã phạt Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An (mã DZM-HNX) với số tiền là 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là Cơ điện Dzĩ An công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020.

Tương tự, Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long (mã KHL-UPCoM) cũng bị phạt 100 triệu đồng do công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: KHL không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã soát xét các năm: 2018, 2019, 2020, 2021; BCTC đã kiểm toán các năm: 2018, 2019, 2020, 2021; BCTC các Quý 3, 4 năm 2019, BCTC các Quý 1, 2, 3, 4 năm 2020, BCTC các Quý 1, 2, 3, 4 năm 2021, BCTC Quý 1 năm 2022; Báo cáo thường niên các năm: 2018, 2019, 2020, 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm: 2020, 2021), quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã DAH-HOSE) bị phạt tổng cộng 120 triệu đồng do công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: DAH công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không đầy đủ nội dung theo quy định: Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á (công ty con) và Công ty TNHH Sunny House Thành Nguyễn (công ty có đồng chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc đến ngày 20/5/2021); tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Mục VII.1 “Danh sách về người có liên quan của Công ty”, không có thông tin về các công ty nêu trên theo quy định; Mục VII.2. “Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty...” không có thông tin về giao dịch với các công ty nêu trên).

Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với các tài liệu: Công văn đăng ký ngày giao dịch bổ sung cho 50 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2021.