16:27 27/12/2021

Không công bố thông tin theo quy định, thêm AGF bị phạt nặng

Hà Anh

Công ty này bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Biểu đồ giá cổ phiếu AGF.
Biểu đồ giá cổ phiếu AGF.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định số 454/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (mã AGF-UPCoM).

Theo đó, công ty này bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của SSC và trên trang thông tin điện tử của HNX gồm: Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét, Báo cáo tài chính Quý III, IV/2020, Quý I/2021, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020.

Đồng thời, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính sau kiểm toán niên độ tài chính 2018-2019, Báo cáo thường niên năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính quý 1/2020.

Công ty mới công bố BCTC bán niên 2021 với doanh thu đạt hơn 295 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là -11 tỷ (cùng kỳ âm hơn 206 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế -14 tỷ (cùng kỳ âm 206,86 tỷ đồng).

Đáng chú ý, bên kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ cho BCTC bán niên 2021 của công ty. Cụ thể: Theo hợp đồng mua bán bất động sản ngày 14/5/2020 giữa công ty và CTCP đầu tư Xây dựng Delta AGF, công ty đã nhận chuyển nhượng 19.647,7m2 đất và tài sản trên đất là kho lạnh tại số 64, khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang (nay là kho lạnh Mỹ Thới của công ty) với tổng giá trị chuyển nhượng là 120 tỷ.

Tại thời điểm 30/6/2021, công ty vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu đất và tài sản trên đất. Các tài sản trên đất có nguyên giá và giá trị hao mòn luỹ kế tại thời điểm 30/6/2021 lần lượt là hơn 74 tỷ và hơn 59,5 tỷ đồng, chi phí khấu hao trong 6 tháng đầu năm là hơn 2,23 tỷ. Quyền sử dụng đất lâu dài có nguyên giá là hơn 35,8 tỷ và không trích khấu hao. Công ty kiểm toán đã thực hiện đầy đủ các thủ tục soát xét và không thể thu nhập được đầy đủ tài liệu thích hợp về quyền sở hữu hợp pháp của công ty đối với các tài sản này cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu trê BCTC hợp nhất giữa niên độ của công ty.

Đồng thời, bên kiểm toán cũng đưa ra 3 vấn đề cần nhấn mạnh đối với BCTC bán niên 2021. Cụ thể:

- Tại thời điểm 30/6/2021, thủ tục chuyển nhượng đất liên quan đến dự án vùng nuôi Nhơn Hoá chưa được hoàn tất do diện tích 72.362,4m2 ha đất nuôi trồng thuỷ sản vẫn chưa có kết luận của Sở Tài nguyên môi trường An Giang.

- Tại thời điểm 3/6/2021, khoản lỗ luỹ kế của công ty là 768,8 tỷ đồng, nợ ngắn hạn hiện đang vượt quá tài sản ngắn hạn gần 311 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm gần 75 tỷ đồng, kết qủa kinh doanh trong năm lỗ hơn 14 tỷ đồng.

Theo công ty kiểm toán, những sự kiện này cùng với vấn đề nêu trên cho thấy sự tồn tại các yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty và BCTC bán niên cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021 vẫn được trình bày trên cơ sở giả định về hoạt động liên tục.

- Công ty hiện đang trong quá trình khiếu kiện phúc thẩm bảo vệ quyền lợi của công ty liên quan đến Bản án sơ thẩm số 20/2020/HS-ST ngày 28/8/2020 của Toà án nhân dân Tỉnh Lai Châu.