19:03 13/08/2021

Kiểm toán Nhà nước phải "nghệ tinh, tâm sáng”, phục vụ nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô

Quang Trung -

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Kiểm toán Nhà nước ngày 12/8 về những kết quả hoạt động kiểm toán năm 2021 và định hướng phát triển nâng cao năng lực hoạt động của kiểm toán trong thời gian tới...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Kiểm toán Nhà nước ngày 12/8 - Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Kiểm toán Nhà nước ngày 12/8 - Ảnh: Quochoi.vn

Cùng dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh; đại diện Lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội, Bộ, ngành và Kiểm toán Nhà nước.

Đây là cuộc làm việc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, thể hiện sự quan tâm, coi trọng vai trò của kiểm toán nhà nước, hướng tới xây dựng nền hành chính công lành mạnh, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

TRIỂN KHAI 190 ĐOÀN KIỂM TOÁN, KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TÀI CHÍNH GẦN 51.000 TỶ ĐỒNG

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội tại cuộc làm việc, Tổng kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, năm 2021, trong bối cảnh cả nước bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Kiểm toán nhà nước đã điều chỉnh phương án tổ chức kiểm toán, ưu tiên tối đa cho phòng chống dịch, giảm thiểu tối đa các hoạt động kiểm toán và không tổ chức kiểm toán với các đơn vị y tế, công an quân đội.

"Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành 190 cuộc kiểm toán và 8 tháng qua đã kết thúc kiểm toán 91 đoàn. Theo tổng hợp sơ bộ, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính gần 51.000 tỷ đồng, kiến nghị hủy bỏ sửa đổi, bổ sung và ban hành 67 văn bản pháp luật không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn. Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng cung cấp 151 báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan nhà nước để phục vụ điều tra, kiểm tra giám sát", ông Thanh cho biết.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Quochoi.vn

Theo Tổng kiểm toán Nhà nước, từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ kiểm toán tiếp tục diễn ra trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 phức tạp, khó lường, nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Hiện tại, 31 đoàn kiểm toán đang phải tạm dừng. Tuy nhiên, quan điểm của Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước là tiếp tục ưu tiên tối đa, tạo mọi điều kiện cho phòng, chống dịch Covid-19. Ban cán sự đã giao các đơn vị chủ động, linh hoạt theo phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, xây dựng các phương án kiểm toán phù hợp, đảm bảo kết thúc các cuộc kiểm toán năm 2021 trước ngày 30/11/2021, phát hành báo cáo các kiểm toán đúng thời hạn luật quy định.

Về định hướng hoạt động trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 bằng những chương trình hành động cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 kiểm toán quyết toán ngân sách các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương đạt tỷ lệ kiểm toán hàng năm khoảng 80%, còn lại 20% kiểm toán tối thiểu 2 năm/lần.

Tại hội nghị, đại diện của Kiểm toán Nhà nước và Lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành cũng nêu một số kiến nghị cụ thể; sớm có cơ chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các Ủy ban của Quốc hội, nhất là trong công tác cung cấp, thông tin, số liệu phục vụ công tác giám sát của Quốc hội trong thời gian tới.

Các số liệu của kiểm toán “từ sớm, từ xa” sẽ phục vụ hữu ích để các cơ quan của Quốc hội có cơ sở khi giám sát, trước mắt phục vụ tốt cho 4 chuyên đề giám sát trong năm 2022.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị cần sớm xem xét, bổ sung quy định trong Luật có thành phần là đại diện của Kiểm toán Nhà nước tham gia các đoàn giám sát của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, tạo điều kiện đẻ các đại biểu Quốc hội được truy cập nắm bắt báo cáo kết quả giám sát để có tư liệu, cơ sở xây dựng, quyết định chính sách pháp luật.

TRỌNG TÂM LÀ ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cáo những cố gắng của Kiểm toán Nhà nước. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong giai đoạn hiện nay, chất lượng kiểm toán ngày càng được nâng cao, đã hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập nhưng hoạt động độc lập, chỉ tuân theo pháp luật và trên hết là phục vụ cho lợi ích chung của đất nước và nhân dân.

“Kiểm toán Nhà nước phải xác định rõ địa vị pháp lý và tâm thế của mình. Xây dựng và phát triển, vừa đấu tranh với sai phạm, tiêu cực vừa phải ghi nhận, nhân rộng các điển hình tốt trong quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công. Muốn vậy, phải 'nghệ tinh, tâm sáng', Kiểm toán Nhà nước phải là cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công có trách nhiệm và uy tín”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về định hướng hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 trên cơ sở tổng kết kết quả thực tiễn thời gian qua, đi sâu vào vấn đề trọng tâm, đặc biệt là bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chương trình công tác của Quốc hội, trong đó có giám sát, xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia. Trọng tâm nhiệm vụ của năm 2022 là bám vào giám sát tối cao về tiết kiệm chống lãng phí.

Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược Kiểm toán Nhà nước đến năm 2025. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) để kịp thời bổ sung, điều chỉnh nếu có vướng mắc, hạn chế nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả cho hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý, Kiểm toán Nhà nước cần bám sát các nhiệm vụ của Quốc hội, Chính phủ, lựa chọn đúng, trúng các lĩnh vực cần tập trung kiểm toán, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: Quochoi.vn
Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: Quochoi.vn

Trong đó, cần quan tâm kiểm toán việc thực hiện 3 chính sách vĩ mô trụ cột là chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và chính sách thương mại. Theo Chủ tịch Quốc hội, ổn định kinh tế vĩ mô là quan trọng nhất, do đó trong định hướng công tác của Kiểm toán Nhà nước là phải phục vụ cho nhiệm vụ này; định hướng trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, chính sách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức công khai kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước; phân tích, đánh giá nguyên nhân việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chưa triệt để và có giải pháp khắc phục tình trạng này.

Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông báo chí nhằm lan tỏa thông tin, nâng cao vị thế của Kiểm toán Nhà nước và nâng cao tính hiệu lực của kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước góp phần chấn chỉnh các hạn chế, tồn tại trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí.