06:48 10/06/2021

Kiểm toán từ chối cho ý kiến, KHB có khả năng bị hủy bỏ niêm yết

Hà Anh -

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc cổ phiếu HKB của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc có khả năng bị hủy bỏ niêm yết...

Sản phẩm của công ty.
Sản phẩm của công ty.

Cụ thể, 51.599.999 cổ phiếu của KHB có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định tại hiểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

Theo đó, HNX sẽ xem xét ban hành quyết định huỷ bỏ cổ phiếu HKB.

Trước đó, kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến cho BCTC tổng hợp và hợp nhất là do không thu thập được đầy đủ bằng chứng hợp lý về tính hiện hữu, đúng đắn, đầy đủ của khoản lợi thế thương mại tại thời điểm 31/12/2020;

Cụ thể: lợi thế thương mại của công ty phát sinh năm 2016, từ các giao dịch của hai công ty con là CTCP Nông nghiệp Limex Việt Nam dùng toàn bộ số vốn điều lệ 410 tỷ đồng để mua 3.416.666 cổ phần;

CTCP Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai dùng toàn bộ số vốn điều lệ 90 tỷ đồng để mua 750.000 cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại CTCO Thương mại - Xuất nhập khẩu Tấn Hưng (Tấn Hưng) với giá mua 120.000 đồng/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng). Giá giao dịch 120.000 đồng/cổ phần được xác định theo kết quả chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Định giá Cimeico;

Công ty cũng chưa xác nhận được thư xác nhận tạm ứng của ông Phạm Thanh Bình và ông Nguyễn Chí Đặng; chưa xác định được nguyên nhân thiếu hàng tồn kho. Cụ thể: theo bản thuyết minh BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2020 số dư tạm ứng của ông Phạm Thanh Bình (nguyên Giám đốc Công ty Tấn Hưng) tạm ứng từ năm 2016 với số tiền là 47,584 tỷ đồng, chiếm 97,4% tổng tài sản của Tấn Hưng; Ông Nguyễn Chí Đặng tạm ứng từ năm 2016 với số tiền là hơn 4 tỷ đồng.

Về hàng tồn kho, thì theo BCTC hợp nhất giá trị hàng tồn kho kiểm kê thực tế tại ngày 31/12/2020 là 23 triệu đồng; giá trị hàng tồn kho không có trong kiểm kê tại ngày 31/12/2020 là hơn 1,77 tỷ đồng.Công ty chưa xác định được nguyên nhân thiếu hàng tồn kho và công ty cũng không có điều chỉnh cần thiết nào về giá trị hàng tồn kho thiếu tại ngày 31/12/2020 trên.

Hoạt động kinh doanh năm 2020 tiếp tục lỗ luỹ kế hơn 211,4 tỷ đồng, các khoản nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2020 là 86,4 tỷ và khoản phải trả quá hạn của công ty là hơn 100 tỷ. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2020 âm gần 896 triệu đồng.

Qua đó, Ban lãnh đạo công ty đang phối hợp với các bộ phận liên quan để đối chiếu chứng từ công nợ tạm ứng của ông Phạm Thanh Bình và ông Nguyễn Chí Đặng và xác định nguyên nhân đối với hàng tồn kho thiếu hụt.

Tuy nhiên trong giai đoạn vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên chưa thuận tiện cho việc tiếp xúc và phối hợp trực tiếp giữa những người có liên quan. Công ty cho biết, sau khi dịch Covid được khống chế công ty sẽ làm việc với các cá nhân liên quan để xử lỹ những tồn tại trên.

Được biết, cổ phiếu KHB niêm yết trên sàn HNX vào ngày 27/3/2015 và đã  bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 17/11/2020 theo thông báo số 1210/TB-SGDHN của HNX. Kết thúc năm 2020, công ty báo lỗ hơn 64,6 tỷ đồng - cùng kỳ lãi hơn 1,88 tỷ đồng.