14:38 09/12/2022

Kiên quyết điều chuyển khối lượng, xử lý nhà thầu yếu tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Anh Tú -

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu kiên quyết xử lý nhà thầu không bố trí đủ tài chính, chậm tiến độ theo cam kết và không có khả năng khắc phục, gây ảnh hưởng đến tiến độ thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào ngày 31/12 tới đây...

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long kiên quyết xử lý nhà thầu yếu, bổ sung nhà thầu thi công trong trường hợp cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long kiên quyết xử lý nhà thầu yếu, bổ sung nhà thầu thi công trong trường hợp cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long đôn đốc các nhà thầu tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây.

Xác định khối lượng công việc còn lại rất lớn và thời gian còn lại không nhiều và để đảm bảo hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12 tới đây, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long Căn cứ kế hoạch tiến độ đã lập tổ chức theo dõi, đánh giá từng ngày về tiến độ huy động nhân lực, thiết bị và tiến độ thi công của từng mũi, từng hạng mục công trình để kịp thời yêu cầu các nhà thầu khắc phục ngay các tồn tại và thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu.

 

"Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ theo cam kết, không có khả năng khắc phục, ban kiên quyết điều chuyển khối lượng, hoặc bổ sung thầu phụ để thi công đảm bảo tiến độ", Bộ Giao thông vận tải yêu cầu.

Chỉ đạo cụ thể từng gói thầu, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu tại gói thầu 1-XL, Ban Quản lý dự án theo dõi chặt chẽ việc huy động thiết bị, nhân lực và tổ chức thi công của nhà thầu Cienco8.

"Nếu nhà thầu chưa thực hiện đúng cam kết, kiên quyết xử lý ngay theo quy định hợp đồng, điều chuyển khối lượng trong liên danh hoặc bổ sung ngay thầu phụ thi công", Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.

Ban Quản lý dự án cũng phải yêu cầu Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường khẩn trương huy động đủ thiết bị, nhân công đúng tiến độ cam kết, tập trung thi công đường đầu cầu và hoàn thiện mặt cầu đảm bảo tiến độ chung.

Tại gói thầu 2-XL, Bộ Giao thông vận tải đánh giá, công tác đào đá và bê tông nhựa là đường găng của gói thầu, nhà thầu Phương Thành cần khẩn trương tăng cường thiết bị đào phá đá đảm bảo hoàn thành trước 10/12/2022; ký hợp đồng với đơn vị địa phương cung cấp bê tông nhựa đảm bảo yêu cầu tiến độ.

Đối với gói thầu 3-XL, theo Bộ Giao thông vận tải, hạng mục quyết định tiến độ là công tác đắp đất nền đường còn khoảng 70.000m3, móng cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng còn khoảng 100.000m3 và bê tông nhựa còn khoảng 180.000 tấn.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu Vinaconex chủ động nguồn vật liệu đất, cấp phối đá dăm, tăng cường thiết bị, bổ sung thêm mũi thi công, tập trung thi công cuốn chiếu nền đường, móng cấp phối đá dăm, gia cố xi măng và khẩn trương hợp đồng với đơn vị địa phương cung cấp bê tông nhựa đảm bảo yêu cầu tiến độ, hoặc bổ sung thầu phụ thi công một phần khối lượng cấp phối đá dăm, bê tông nhựa nếu cần.

Riêng gói thầu 4-XL, Ban Quản lý dự án cần yêu cầu các nhà thầu khẩn trương bổ sung đầy đủ thiết bị, nhân công, chủ động nguồn vật liệu, tập trung thi công cuốn chiếu nền đường, móng cấp phối đá dăm, gia cố xi măng để có công địa thi công bê tông nhựa; đẩy nhanh thi công đúc, lắp dải phân cách….

"Đối với nhà thầu Cienco6, Ban Quản lý dự án thường xuyên kiểm tra nguồn tài chính. Trường hợp nhà thầu không bố trí đủ nguồn tài chính, có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung, Ban Quản lý dự án kiên quyết xử lý theo quy định hợp đồng”, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu.

 

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều dài 99 km đi qua tỉnh Bình Thuận (hơn 47km) và tỉnh Đồng Nai (hơn 51km) với tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 9/2020 và hoàn thành vào tháng 12/2022, gồm 4 gói thầu xây lắp.