08:46 15/06/2017

Kiên quyết thu hồi hơn 500 xe biển 80A, 80B của doanh nghiệp

Cẩm Thúy

Việc thu hồi hơn 500 xe mang biển 80A, 80B đã cấp cho các doanh nghiệp phải xong trước 30/6 tới

Một chiếc xe sang mang biển 80A.<br>
Một chiếc xe sang mang biển 80A.<br>
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ thông báo về việc xử lý xe ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và thu hồi biển số xe 80 màu xanh đã cấp cho doanh nghiệp.

Cụ thể, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, sử dụng xe ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng tại thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017 và công văn số 2718/VPCP-KTTH ngày 22/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Công an tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2699/VPCP-NC ngày 22/3/2017 của Văn phòng Chính phủ. Kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2017.

Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực tế việc tiếp nhận, xử lý xe ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng của các Bộ, ngành và địa phương; đề xuất phương án xử lý trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2017.

Ngoài việc cấp nhiều biển số xe xanh 80 cho các doanh nghiệp, thời gian qua tại nhiều địa phương cũng xảy ra tình trạng doanh nghiệp biếu, tặng xe sang cho các cơ quan nhà nước địa phương cấp tỉnh thành. Hiện Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương phải hoàn trả lại xe đã nhận từ các doanh nghiệp.

Theo quy định của Chính phủ, biển số xe màu xanh có đầu số 80A, 80B chỉ được cấp cho các cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và Bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng với quy định về cấp biển số, Chính phủ cũng có định mức về giá trị xe công dành cho lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong đó các các bộ trưởng, ủy viên Trung ương Đảng...cũng chỉ được sử dụng xe có giá trị tối đa 1,1 tỷ đồng, song thực tế hiện nay có khá nhiều xe đang lưu hành mang biển 80A, 80B thuộc dòng xe sang, có giá trị nhiều tỷ đồng.