16:39 14/12/2021

Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 600 tỷ USD

Ánh Tuyết

Tính đến hết 11 tháng của năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 602 tỷ USD, giữ vững “vị thế” xuất siêu gần 1,5 tỷ USD…

Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 600 tỷ USD sau 11 tháng.
Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 600 tỷ USD sau 11 tháng.

Ngày 14/12, Tổng cục Hải quan công bố tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 11 năm 2021.

Cụ thể, trong tháng 11, xuất khẩu đạt 31,87 tỷ USD, tăng 10,4% so với tháng trước. Luỹ kế 11 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 301,7 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 46,7 tỷ USD.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, trong tháng 11, có 7 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, gồm gỗ và sản phẩm gỗ; hàng dệt, may; giày dép các loại; sắt thép các loại; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác.

Trong đó, giày dép các loại đạt kim ngạch 1,58 tỷ USD, tăng đột biến 68,2% so với tháng trước; gỗ và sản phẩm tăng trưởng 33,8%, đạt 1,27 tỷ USD.

Tuy nhiên, 2/7 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD tăng trưởng âm so với tháng trước là điện thoại đạt 5,35 tỷ USD, giảm 3,8% và sắt thép đạt 1,16 tỷ USD, giảm 6,1%.

Tính chung 11 tháng, xuất khẩu có tới 34 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Trong đó, có 7 nhóm hàng đạt từ 10 tỷ USD trở lên gồm điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị; dệt may; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ; sắt thép.

 
Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 11 xuất siêu 1,27 tỷ USD. Xuất siêu đang tăng dần về cuối năm với mức thặng dư tính từ đầu năm lên gần 1,5 tỷ USD.

Điện thoại các loại và linh kiện vẫn dẫn đầu trong các loại hàng hoá xuất khẩu, đạt kim ngạch 51 tỷ USD, chiếm khoảng 17% tổng kim ngạch xuất khẩu, duy trì đà tăng 13% so với cùng kỳ.

Về thị trường xuất khẩu, trong 11 tháng qua, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 86 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, tháng 11 vừa qua, kim ngạch nhập khẩu đạt 30,6 tỷ USD, tăng 17,1% so với tháng trước. Luỹ kế 11 tháng, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 300,3 tỷ USD, tăng 27,9 %, tương ứng tăng 65,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau 11 tháng, có 44 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Trong đó, có 6 nhóm hàng đạt từ 10 tỷ USD trở lên gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị; điện thoại và linh kiện; vải; sắt thép; chất dẻo nguyên liệu. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu nhiều nhất, với 68 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ.

Về thị trường nhập khẩu 11 tháng năm 2021, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 99,4 tỷ USD.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, cả năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam sẽ đạt khoảng 640 - 645 tỷ USD và cán cân thương mại duy trì ở mức xuất siêu nhẹ. Đây là kết quả rất lớn bởi năm 2021, Việt Nam chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19.