14:46 29/03/2022

Kỳ vọng kinh doanh quý 2/2022 tốt hơn, số doanh nghiệp thành lập mới và tái hoạt động tăng “thẳng đứng”

Anh Nhi

Sự lạc quan về đà phục hồi của nền kinh tế cũng như triển vọng kinh doanh trong quý tới chính là một trong những lý do “kéo” doanh nghiệp” trở lại thị trường...

Số liệu của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022 cho thấy, trong tháng 3/2022, cả nước có 14,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới tăng 96,2% so với tháng 2/2022.

Điều đáng nói, không chỉ số doanh nghiệp tăng mạnh, số vốn đăng ký trong tháng cũng tăng “thẳng đứng” tới 127,3% so với cùng kỳ tháng trước.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, cả số doanh nghiệp và số vốn cũng tăng khá mạnh với mức tăng lần lượt là 28% và 71,3%.

Với đà tăng mạnh trong tháng 3/2022, tính chung 3 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 34,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 471,2 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% về số doanh nghiệp và tăng 5,2% về vốn đăng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, với tốc độ tăng của số doanh nghiệp cao hơn so với tốc độ tăng của số vốn nên vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt 13,6 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, trong quý 1/2022 còn có 25,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2022 lên 60,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước.

“Như vậy, bình quân một tháng có 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Theo bà Phí Thị Hương Nga, Phó vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng (Tổng cục Thống kê), sự lạc quan về đà phục hồi của nền kinh tế cũng như triển vọng kinh doanh trong quý tới chính là một trong những lý do “kéo” doanh nghiệp” trở lại thị trường.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 1/2022 cho thấy, có 28,4% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý cuối năm 2021; 35,8% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 35,8% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Theo đó, có tới 50% doanh nghiệp đánh giá xu hướng quý 2/2022 sẽ tốt hơn so với quý 1/2022; 32,3% doanh nghiệp cho rằng tình hình sẽ ổn định và 17,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Về khối lượng sản xuất, có 50,3% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng trong quý 2/2022 trong khi chỉ có 15,6% số doanh nghiệp dự báo giảm và 34,1% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về xu hướng đơn đặt hàng trong quý 2/2022, có 46,6% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 16,3% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 37,1% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Riêng về đơn đặt hàng xuất khẩu, có 40,3% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 14,6% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 45,1% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.

 

Cũng theo Tổng cục Thống kê, 3 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 35,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước; 11,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,1%; hơn 4,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 16,7%.

Trong số 4,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể có 3,8 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 19,7%; 63 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 28,6%.

Bình quân một tháng có 17,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.