15:14 29/07/2016

Lãi vượt kế hoạch, Masan nâng mục tiêu kinh doanh 2016

Hà Anh

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của MSN đạt 19.141 tỷ đồng, tăng 83,8% so với cùng kỳ năm trước

Tính đến ngày 30/6/2016, số dư tiền hợp nhất của Masan đạt 12.863 tỷ 
đồng, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và
 các tài sản sinh lãi khác.
Tính đến ngày 30/6/2016, số dư tiền hợp nhất của Masan đạt 12.863 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và các tài sản sinh lãi khác.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, doanh thu thuần của công ty đạt 19.141 tỷ đồng, tăng 83,8% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ là do nhờ sự tăng trưởng doanh thu trong cả ba mảng kinh doanh.

Cụ thể, doanh số thực phẩm và đồ uống của công ty Masan Consumer (MSC) tăng 14,7% trong quý 2/2016 so với cùng kỳ. Doanh thu thuần của Masan Consumer Holdings (MCH) trong nửa đầu năm 2016 tăng 7,9%, trong đó mảng kinh doanh bia đạt tốc độ tăng trưởng 83,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Công ty Masan Nutri-Science (MNS) hoàn thành thêm một quý nửa tăng trưởng mạnh, với mức tăng trưởng doanh thu 18,4% trong quý 2/2016 so với cùng kỳ, dẫn đến tốc độ tăng trưởng trong nửa đầu năm 2016 là 13,8% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Công ty Masan Resources đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần 142,2% trong quý 2/2016 so với cùng kỳ. Tính chung cho nửa đầu năm 2016, MSR đạt tăng trưởng doanh thu thuần 45,3% so với cùng kỳ.

EBITDA (lợi nhuận trước lãi, thuế và khấu hao) của Masan đạt 4.127 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, mảng kinh doanh doanh thực phẩm và đồ uống (F&B) mang lại 1.278 tỷ đồng EBITDA trong nửa đầu năm 2016, giảm 0,5% so với nửa đầu 2015 do chi phí marketing tăng cao hơn. MSC đạt mức tăng trưởng EBITDA 15,2% trong quý 2/2016 so với quý 2/2015.

Theo Masan, MSR đạt biên lợi nhuận EBITDA 50,2%, nhờ EBITDA tăng trưởng 74,1% trong quý 2/2016 so với cùng kỳ, do sản lượng các sản phẩm vonfram giá trị gia tăng, hiệu quả hoạt động cao hơn, và chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thấp hơn.

Do đó, lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số (có tính đến chi phí phân bổ khấu hao 383 tỷ đồng liên quan đến các giao dịch mua bán và sát nhập công ty trong quá khứ) đạt 1.034 tỷ trong nửa đầu năm 2016, tăng 184,1% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần pro forma sau lợi ích cổ đông thiểu số mà đã hoàn nhập chi phí phân bổ khấu hao đạt 1.324 tỷ trong nửa đầu 2016, tăng 147% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2016, số dư tiền hợp nhất của Masan đạt 12.863 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và các tài sản sinh lãi khác.

Khoản tiền này sẽ tăng thêm sau khi thu được từ Singha Asia khoản đầu tư 450 triệu USD vào mảng kinh doanh F&B, thêm vào đó là EBTIDA dự kiến đạt 250 triệu USD trong nữa cuối năm 2016.

Do hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 ở mức 1.900 tỷ đồng, Ban giám đốc công ty đã nâng dự báo lợi nhuận thuần (theo chuẩn kế toán Việt Nam VAS) thêm 25% lên mức gần 2.400 tỷ đồng, tức tăng trưởng khoảng 60% so với năm 2015.