17:30 20/10/2021

Lần đầu xếp hạng chuyển đổi số DTI, Bộ Tài chính dẫn đầu

Trâm Anh -

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 (DTI 2020). Theo kết quả được công bố, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ nhất về mức độ chuyển đổi số năm 2020 khối các Bộ cung cấp dịch vụ công...

Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng nhất về DTI 2020 cấp Bộ trong cung cấp dịch vụ công.
Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng nhất về DTI 2020 cấp Bộ trong cung cấp dịch vụ công.

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cũng là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai khảo sát, thu thập, kiểm tra số liệu báo cáo để phục vụ đánh giá Chỉ số chuyển đổi số qua hình thức trực tuyến tại địa chỉ http://dti.gov.vn.

DTI là bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia nhằm giúp theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Theo Báo cáo vừa được công bố, DTI 2020 trung bình của các Bộ cung cấp dịch vụ công là 0,3982 và có 11/18 Bộ có giá trị DTI 2020 trên mức trung bình.

Trong đó, với giá trị DTI là 0,4944, Bộ Tài chính xếp hạng ở vị trí thứ nhất về mức độ chuyển đổi số của các Bộ cung cấp dịch vụ công. Xếp vị trí số 2 và 3 lần lượt là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Xếp hạng DTI 2020 của các Bộ, Bộ Tài chính dẫn đầu với giá trị DTI là 0,4944.
Xếp hạng DTI 2020 của các Bộ, Bộ Tài chính dẫn đầu với giá trị DTI là 0,4944.

Báo cáo đánh giá Bộ Tài chính có nhiều hoạt động chuyển đổi số nổi bật trong năm 2020.

 

Hiệu quả của các hoạt động chuyển đổi số  được chứng minh qua việc phục vụ người dân và doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử. Cụ thể, 96,28% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử; số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến là hơn 98 triệu trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trong năm 2020, đạt tỷ lệ 89,3%. Tổng số lượt truy cập trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính năm 2020 là gần 3,4 triệu lượt.

Cụ thể, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 50%, 100% ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài chính được kết nối, chia sẻ qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp bộ.

Ông Hoàng Xuân Nam, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính cho biết, bám sát chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Bộ Tài chính thực hiện nhiều giải pháp tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ công tác quản lý tài chính, cải cách thủ tục hành chính.

Đến nay, Bộ Tài chính triển khai có hiệu quả nhiều công nghệ mới, công nghệ lõi như công nghệ di động, công nghệ phân tích dữ liệu lớn, công nghệ điện toán đám mây trong thực hiện cải cách thủ tục tục hành chính, nâng cao năng lực quản trị công, nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển.

Từ năm 2017, Bộ Tài chính áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để triển khai cung cấp Hệ thống hỏi đáp chính sách tài chính tự động trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp tự tìm kiếm câu hỏi và trả lời các vấn đề liên quan đến thắc mắc về các chính sách của ngành Tài chính một cách tự động, thông minh.

Qua đó, rút ngắn được thời gian trả lời, giải đáp các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về cơ chế chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Những nỗ lực trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành Tài chính được người dân, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được nghiên cứu, xây dựng trên nền tảng ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn, từng bước đáp ứng được yêu cầu thông tin dữ liệu, phục vụ quản lý, điều hành và hoạch định chính sách của ngành Tài chính.

Đáng chú ý, lĩnh vực thuế và hải quan đã có quyết tâm và nỗ lực lớn để triển khai tốt các Nghị quyết của Chính phủ như triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ kê khai thuế, hải quan điện tử đều vượt chỉ tiêu đề ra. Tính đến tháng 9/2021, số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đã đạt hơn 99%, và có 99,11% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử...

Năm 2018, Bộ Tài chính được Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao giải thưởng ASOCIO 2018 trong hạng mục “Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin xuất sắc” dành cho khối cơ quan của Chính phủ.