13:37 17/12/2021

Lao động thời vụ làm thêm không quá 40 giờ/tháng

Phúc Minh

Tổng số giờ làm thêm trong một tháng sẽ không quá 40 giờ thay vì không quá 32 giờ như quy định hiện hành, và giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không vượt quá 300 giờ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là một trong những nội dung vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành trong Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi với người lao động làm công việc sản xuất thời vụ, gia công theo đơn đặt hàng, chính thức được áp dụng kể từ ngày 1/2/2022.

Quy định này được áp dụng với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm công việc gồm: Sản xuất có tính thời vụ trong ngành nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, đòi hỏi phải thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài được; gia công hàng theo đơn đặt hàng, bị phụ thuộc vào thời điểm chủ hàng yêu cầu.

Về tiêu chuẩn và số giờ làm thêm đối với lao động làm công việc thời vụ trên, thông tư nêu rõ, rổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ.

Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ. Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ. Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 64 giờ, trong 1 tháng không quá 32 giờ.

Như vậy, với quy định mới này, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần của lao động thời vụ, lao động gia công theo đơn đặt hàng sẽ được tăng thêm đến 8 giờ/tuần; tổng số giờ làm thêm trong một tháng tăng thêm đến 8 giờ/tháng.

Về thời giờ nghỉ ngơi, thông tư quy định, hằng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục). Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hằng tuần thì phải bảo đảm hằng tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ cho người lao động.

Thông tư này cũng bãi bỏ quy định về việc nghỉ bù, theo đó người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác. Việc rút ngắn giờ làm việc và đảm bảo thời giờ nghỉ ngơi của lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi; quyết định việc nghỉ không hưởng lương đúng theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đồng thời, phải thông báo kế hoạch điều chỉnh thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong phạm vi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân để người lao động biết, trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày; thỏa thuận với người lao động khi làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.