11:07 03/02/2015

Lịch trả cổ tức bằng tiền trong tháng 2

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 2/2015

Diễn biến giá cổ phiếu APP trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu APP trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 2/2015.

* Ngày 3/2/2015, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM (mã STC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 13% (1 cổ phiếu nhận 1.300 đồng).  

* Ngày 3/2/2015, Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã QHD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 4/2/2015, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 6/2/2015, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 6/2/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã NCT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

* Ngày 6/2/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu – nhận 500 đồng).

* Ngày 10/2/2015, Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (mã STG-HOSE) thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/2/2015, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/2/2015, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 10/2/2015, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang (mã ACL-HOSE) chia cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 10/2/2015, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã SCL-HNX) trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu).

* Ngày 10/2/2015, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (mã VIP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 10/2/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 11/2/2015, Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (mã ECI-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 11/2/2015, Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 11/2/2015, Công ty Cổ phiếu Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 11/2/2015, Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic  (mã PMC-HNX) trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 12/2/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (mã CX8-HNX) trả cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 4,8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 480 đồng).

* Ngày 12/2/2015, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) chi cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (600 đồng/ cổ phần).

* Ngày 12/2/2015, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE) thanh toán cổ tức  đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 12/2/2015, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 4/2014 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 12/2/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).