15:43 07/06/2021

"Lình xình" chậm quyết toán, Bộ Giao thông vận tải mạnh tay xử lý

Anh Tú -

Bộ Giao thông vận tải triển khai loạt giải pháp "mạnh tay" xử lý vi phạm tại 49 dự án BOT, BT và 97 dự án vốn nhà nước đang chậm trễ quyết toán, gây nợ đọng vốn xây dựng cơ bản kéo dài...

Nhiều dự án đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư vẫn chậm quyết toán.
Nhiều dự án đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư vẫn chậm quyết toán.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-BGTVT về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Theo đánh giá của Bộ Giao thông vận tải, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 27/2013/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, Bộ đã triển khai các giải pháp đồng bộ, nên công tác quyết toán dự án hoàn thành được chú trọng. Kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành đạt khối lượng rất lớn.

Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. "Một số dự án chưa được quyết toán dứt điểm toàn bộ dự án, nhất là các dự án ODA và BOT cũng như công tác quyết toán giải phóng mặt bằng ở các địa phương. Việc xử lý, chấp hành kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước còn chậm trễ, chưa triệt để", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Nhiều ý kiến cho rằng, nhiều nhà đầu tư BOT né tránh, kéo dài thời gian quyết toán, “lợi dụng” kẽ hở để bổ sung, đầu tư một số hạng mục công trình, thậm chí gộp dự án khác vào, nhằm tiêu hết tiền dư. Do tổng mức đầu tư ban đầu thường là cao hơn rất nhiều so với giá trị quyết toán công trình.

Các dự án vốn nhà nước chưa hoàn thành công tác quyết toán toàn bộ dự án
Các dự án vốn nhà nước chưa hoàn thành công tác quyết toán toàn bộ dự án

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm.

 

"Vụ Kế hoạch đầu tư báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định việc không giao dự án mới cho chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nếu không khắc phục được việc nộp báo cáo quyết toán chậm từ 24 tháng trở lên; việc không bố trí kế hoạch vốn cho dự án nếu không khắc phục được nộp báo cáo quyết toán chậm từ 12 tháng trở lên", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Đối với chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban quản lý dự án, Bộ Giao thông vận tải lưu ý, cần tăng cường nhân lực, tập trung cho công tác quyết toán dự án hoàn thành, xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn tại, lập trình quyết toán toàn bộ dự án theo đúng quy định.

Xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có tồn tại về quyết toán. Đưa nội dung thực hiện quyết toán vào hợp đồng khi lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng theo quy định làm căn cứ xử phạt vi phạm;…

Ngoài ra, các cơ quan tham mưu khác của Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cục quản lý chuyên ngành cũng được chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể nhằm xử lý dứt điểm thực trạng trên.

Bộ Giao thông vận tải lưu ý, chậm nhất năm 2021 phải trình quyết toán dứt điểm toàn bộ các phần còn lại chưa được thoả thuận quyết toán của toàn bộ các dự án BOT. Sau thời gian trên, nếu không trình quyết toán các chi phí chưa được thoả thuận quyết toán về cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ban Quản lý dự án tự chịu trách nhiệm về giá trị không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thoả thuận quyết toán.

Đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài, vốn vay, vốn ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, trình duyệt các bổ sung phát sinh, trình điều chỉnh tổng mức đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xử lý các tồn tại, chậm nhất trong năm 2021, phải hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, quyết toán các chi phí tư vấn, chi phí khác. Khẩn trương trình quyết toán các nội dung còn lại của dự án chậm nhất trước tháng 6/2022.

 

Nhiều dự án chậm tiến độ giải ngân do chưa hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán dự án hoàn thành. Bộ Giao thông vận tải điểm danh 49 dự án BOT, BT và 97 dự án vốn nhà nước từ các nguồn Ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, nước ngoài, vay… chưa hoàn thành công tác quyết toán toàn bộ dự án.

Một số đơn vị còn nhiều dự án chậm quyết toán là: Ban Quản lý dự án 2 có 23 dự án, gồm Quốc lộ 1, đoạn Hà Nội-Bắc Giang, Quốc lộ 1 đoạn tránh Thanh Hoá, dự án tuyến tránh Đông Hưng, xây dựng Cầu Bãi Cháy… Ban Quản lý dự án 7 với các dự án như Quốc lộ 1 đoạn qua Cai Lậy, cầu Rạch Miễu… Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VEC có 6 dự án gồm cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình...