14:16 29/04/2021

Lợi nhuận mảng điện tăng, REE báo lãi hơn 470 tỷ đồng trong quý 1

N.Anh

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với lợi nhuận mảng điện tăng mạnh so với cùng kỳ.

Sơ đồ giá cổ phiếu REE trên HOSE từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu REE trên HOSE từ đầu năm đến nay.

Theo đó, REE ghi nhận doanh thu đạt 1.182,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 1.180,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 471,8 tỷ đồng, tăng 69,7% so với cùng kỳ năm trước (278 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng tăng từ 255,89 tỷ lên 415,8 tỷ đồng - tương ứng tăng 62,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 32,2% so với cùng kỳ lên 436,3 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính tăng 69% lên hơn 111,6 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 41,4% lên 165,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17% lên 66,1 tỷ đồng, còn các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Theo giải trình từ phí công ty, lợi nhuận tăng do lợi nhuận mảng điện tăng khi các công ty thuỷ điện trong nhóm có tình hình thuỷ văn thuận lợi, sản lượng thương phẩm tăng so với cùng kỳ như CTCP Thuỷ Điện Thác Bà, CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh và CTCP Thuỷ Điện Bình Điền. Trong kỳ công ty ghi nhận lợi nhuận từ các dự án điện mặt trời. Đồng thời, trong kỳ còn phát sinh lợi nhuận từ việc hoàn tất thanh lý phần lớn khoản đầu tư vào CTCP Nhiệt Điện Quảng Ninh (QTP).

Năm 2021, REE dự kiến tổng doanh thu đạt 6.933,7 tỷ đồng, tăng 23,8% so với thực hiện năm 2020 (5.600,3 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.769 tỷ đồng, tăng 8,7% so với thực hiện trong năm 2020 (1.627,9 tỷ đồng). Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 26,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản tăng 1,4% so với đầu năm lên 20.817,3 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mẹnh từ hơn 417 tỷ lên 1.014,5 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng nhẹ lên 833,78 tỷ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ gần 7.115 tỷ hồi đầu năm lên gần 7.530 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu REE đóng cửa giá tham chiếu 51.000 đồng/cổ phiếu.